Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bön om vishet

  

Herre, du allrahögste Gud, som giver
förstånd, jag beder dig av allt hjärta att du
skänker mig vishet. Sänd henne ned från din
heliga himmel. Låt henne alltid ledsaga mig, att
jag må förstå din vilja.
Herre, min Gud, du som har mitt hjärta i din hand
och böjer det vart du vill, böj det till att frukta dig,
så att jag gör vad dig behagar och vandrar på dina
budords vägar i alla mina dagar.
Led mig efter ditt råd, och uppfyll mig med nåd, och
hjälp mig att i allt som jag företager följa ditt ord.
Du är min Gud. Din gode Ande före mig på en jämn
väg.

Karl XII

Illustratör: Berit Simonsson OAS Rörelsen

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg