Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Bekännelse av min och min församlings synd

”Ack, Herre, store och förfärande Gud, du som troget håller fast vid förbundet med dem som älskar dig och håller dina bud! Vi har syndat och handlat orätt, vi har dragit skuld över oss och trotsat dig, vi har vänt oss bort från dina bud och lagar.

Vi har inte lyssnat till din röst och inte handlat efter den vägledning du gav oss genom Bibeln.

Hör, du vår Gud, din församlings bön och åkallan, och låt för din egen skull, Herre, ditt ansikte lysa över din kyrka.

Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in!

För din egen skull, min Gud, dröj inte, ty du har kallat oss genom ditt namn!”

Efter Daniel, kapitel 9Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg