Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Frågor om dopet.

Du undrar om det är rätt att döpa spädbarn.

Den frågan uppstod aldrig under den kristna kyrkans första 1500 år. Dopet sågs som nödvändigt för saligheten enligt Jesu ord i Joh 3:5. På flera ställen i NT nämns att de nyomvända lät döpa sig tillsammans med alla i deras hus (t.ex. Apg 16:15). Självklart döptes inte spädbarn ensamma under den första tiden, utan enbart tillsammans med föräldrarna. Men en tid senare när redan kristna föräldrar fick barn blev det naturligt att de bar sina barn till dopet. Någon berättelse om detta har inte hunnit få plats i NT, men det finns många vittnesbörd om saken som i varje fall går tillbaka till 100-talet. Jag kan nämna Tertullianus, Cyprianus och Origines, som alla verkade i början av 200-talet. Dessa omtalar spädbarnsdop som något självklart, och Origines nämner uttryckligen ”den av apostlarna mottagna traditionen” att döpa små barn.

Först på 1500-talet började man i vissa kretsar ifrågasätta barndopet. De första baptisterna läste bibeln frikopplade från kyrkans tradition och fann då inget omnämnande om barndop. Av detta drog man slutsatsen att kyrkan handlat fel under 1500 år och att vuxendopet måste vara det enda rätta. Man citerade gärna Mark 16:16 där tron tycks vara en förutsättning för dopet, och menade att småbarn omöjligen kunde tro. Det är sant att tron och dopet hör ihop, men man får akta sig för att göra tron till en prestation som endast vuxna kan utföra. Tron är i själva verket en gåva (se Ef 2:8), och en gåva kan man alldeles utmärkt ta emot som nyfödd.

Än idag finns det baptistiska kristna som inte vill godkänna barndopet. Man sätter då en stor parentes kring 1500 års kyrkohistoria och menar att sanningen uppdagats först i modern tid. De historiska kyrkorna ser däremot barndopet som en naturlig utveckling, ledd av Guds Ande. En tydlig skillnad är också att baptister ser dopet som en gärning som vi vid medveten ålder ska utföra, medan den övervägande delen av kristenheten snarare ser dopet som en gåva, där det framför allt är Gud som handlar.

Vill du ha utförligare information om barndopet så kan du få en länk: http://luk.se/BarndopTro.htm Den talar om dopet utifrån kyrkans traditionella syn. 

Med hälsning i Herren

Staffan Ljungman


 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg