Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Andens gåvor och frukt

(Svar till Mats)

Du har läst en uppräkning av Andens sju gåvor i Katolska kyrkans katekes: vishet, förstånd, råd, styrka, insikt, gudsdyrkan och gudsfruktan. Du är förvånad över att detta inte stämmer med Paulus förteckningar över gåvorna i 1 Kor 12 och Rom 12. Anledningen är att katekesen hämtar sin lista från Jesaja 11:2, ett bibelställe som hade stor betydelse i fornkyrkan. Jag tror nu inte att vare sig jesajastället eller Paulus avser att ge någon fullständig förteckning över gåvorna. Se dem som exempel – det kan finnas flera.

Sedan undrar du också hur och varför tungomålstalandet, som brukades så mycket under den första kristna tiden, har fallit bort. Fram till 100-talet fanns denna gåva kvar i Kyrkans liv, det omvittnas bl.a. av kyrkofadern Irenaeus. Men att tungotal och profetia försvann tycks bero på Kyrkans avvisande av montanismen, en karismatisk väckelserörelse som började i Mindre Asien i slutet av 100-talet. Montanismen var också starkt kyrkokritisk och blev därför avfärdad som villolära (något den senare verkligen blev, då den frikopplades från Kyrkans huvudfåra). Det sorgliga är bara att man kastade ut barnet (Andens fria gåvor) med badvattnet (kyrkokritiken).

Din tredje fråga gäller Andens frukt enligt Gal 5:22-23. Enligt detta bibelställe är Andens frukt niofaldig: kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning. Du har uppmärksammat att den latinska bibelöversättningen Versio Vulgata till denna uppräkning lägger avhållsamhet och kyskhet, och du undrar varför. Det undrar jag också. Jag har sett efter i de två latinska bibelupplagor jag har, och det står verkligen så, fastän dessa ord inte finns i den grekiska grundtexten. Kanske är det en vidareutveckling av vad som kan ligga i begreppet självbehärskning.

Med hälsning i Herren

Staffan LjungmanVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg