Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Om bildförbudet

 (Svar till Bent-Inge)

Du har läst 2 Mos 20:4: ”Du skall icke göra dig något beläte eller någon bild, vare sig av det som är uppe i himmelen eller av det som är nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden.” Nu undrar du vad denna vers betyder i klarspråk.

För att besvara det behöver vi ta med även den följande versen: ”Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.” Förbudet gäller alltså avgudar – att man tillber eller tjänar det som avbildas. Man får inte göra änglar eller människor eller djur till avgudar. Man får inte heller försöka avbilda Gud, eftersom han inte har någon kroppslig gestalt.

Islam tar detta bokstavligt och förbjuder all avbildande konst i moskéerna. På 700-talet var det en rörelse som krävde bildförbud även i kristna kyrkor. Men i kyrkan segrade uppfattningen att man visst kunde avbilda både Kristus och helgonen, eftersom dessa hade mänskliga kroppar. När det gäller alla kristusbilder, t.ex. krucifix, har man ansett att eftersom Gud faktiskt blev människa med en kropp som gick att se med ögonen, så kan denna kropp också avbildas. Det gammaltestamentliga förbudet gällde ju innan Gud fick en kroppslig gestalt. Däremot gäller förbudet fortfarande att ”tillbe eller tjäna” dessa bilder.

Så när du ser ett krucifix eller en kristusikon så kan du tacka Gud för att han kom oss så nära att han blev synlig för våra ögon i Jesus Kristus.

Med hälsning i Herren

Staffan LjungmanVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg