Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Är kristen tro förenlig med evolutionsteorin?

Hur ställer ni er till evolutionsteorin. Så vitt jag förstår så har Svenska kyrkan accepterat den, och även t.ex. påven har ju officiellt godkänt att kristendomen och evolutionsteorin är förenliga. Det skapar ju en del problem för en bokstavlig bibeltolkning med Skapelsen, Edens lustgård, Adam och Eva, arvssynden, Noaks ark och människan som Guds avbild. Vilken är er åsikt?


Det är ingen enkel fråga men evolutionsteorin bör bemötas med naturvetenskapliga argument. På http://www.genesis.nu/faq/ kan man läsa invändningar mot denna.

Men ändå menar jag att det är möjligt att förena kristen tro med evolutionsteorin. Vår tro står inte och faller med detta. Men det finns problem med att förena. Visserligen måste man inte läsa skapelseberättelsen bokstavligt. Men att skapelsen från början var god och att det har skett ett syndafall tidigt i människans historia är två viktiga grundprinciper när man läser 1 Mos 1-3. Och då får man problemet att det enligt evolutionsteorin förekom död och lidande i djurvärlden långt innan människan kom in i bilden. Å andra sidan så var det kanske inte Guds mening att djuren skulle leva för evigt utan ingå i ett kretslopp.

Bibelskolan har ingen egen åsikt om detta. Men som jag ser det är ett syndafall som skett i historien en omistlig del i klassisk kristen tro.

Tobias BäckströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg