Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Är inte Gamla Testamentet lögn?

 

Du har noterat att det finns mycket i Gamla Testamentet som inte riktigt överensstämmer med den kristna tron. Han framställs närmast som en arg och farlig gud som sysslar med krig och död. Din fråga är varför GT finns med i vår Bibel när det rimmar så illa med det kristna kärleksbudskapet.

För det första måste jag svara att det finns mycket i GT som är omistligt även för en kristen. ”Herren är min herde, ingenting skall fattas mig…” (Psalt.23). ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand” (Psalt.139). ”Med trofasthetens band drog jag dem, med kärlekens rep. Jag var som den som lyfter upp ett barn till kinden” (Hosea 11). Visst finns det krig och våld i GT, men oändligt mycket annat också.

För det andra är det omöjligt att förstå NT utan GT som bakgrund. GT handlar i stora drag om hur Gud väljer ut först Abraham och sedan Israels folk. Men folket är motsträvigt och måste därför tuktas ganska hårt av Gud, ofta också genom krig och dödande. Den röda tråden i GT leder så småningom fram till NT, där erbjudandet om frälsning vidgas från judafolket till hela mänskligheten.

För det tredje är GT fullt av profetior som uppfylls i NT. Oerhört mycket i Jesu liv var förutsagt hundratals år i förväg. Jesus anknyter också till GT i Bergspredikan (Matt 5-7), där han gång på gång säger: ”Ni har hört att det blev sagt till fäderna…men jag säger er”. Jesus fördjupar vedergällningens lag i GT till kärlekens lag i NT. Om GT säger han: ”Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att uppfylla. Sannerligen, innan himlen och jorden förgår skall inte en enda bokstav, inte minsta prick i lagen förgå; inte förrän allt har skett” (Matt 5:18).

Hur ska vi då se på de svåra ställena i GT som handlar om hat och hämnd och krig? Vi kan se detta som riktat mot ondskan. Alltså inte mot människor utan mot ”ondskans andemakter i himlarymderna”. Men när det gäller personlig hämnd har Jesus visat oss en annan väg: ”älska era fiender och be för dem som förföljer er” (Matt 5:44). När vi ser motsättningar mellan GT och NT har alltid NT företräde. ”Ty lagen gavs genom Mose, men nåden och sanningen har kommit genom Jesus Kristus” (Joh 1:17). Vi löser inte problemet genom att ta bort lagen, utan genom att låta lagen vara bakgrund till nåden.

Med hälsning i Herren
Staffan Ljungman

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg