Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Gamla Testamentet och judarna

(Svar tii Karl-Wilhelm)

Du undrar vad GT består av för texter. Texterna har kommit till under en tidrymd av mer än 1000 år. GT i den form vi har det nu blev inte slutgiltigt fastställt förrän år 92 efter Kristus. Men alla skrifterna fanns och lästes på Jesu tid. Kyrkans tro är att sammanställningen av böckerna i GT liksom NT är ledd av Gud.

Din nästa fråga är vad holocaust betyder. Det är ett engelskt ord som betyder massaker, och det används numera nästan uteslutande om utrotningen av judar under andra världskriget.

Slutligen undrar du vad termen chassidism står för. Det är en riktning inom judendomen i jämförelsevis nyare tid (1700-talet och framåt) som har med mystik att göra. Liksom den kristna mystiken söker man en djupare förståelse av Skriften än den rent bokstavliga. Vill du veta mer om chassidismen så läs böcker av Martin Buber (finns säkert på bibliotek).


Med hälsning i HerrenVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg