Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Moses-Jesus-Muhammed

(Svar till Daniel)

Hej Daniel!
Låt mig börja med att säga att vi som kristna inte sitter inne med någon egen visdom. Det som vi har att säga är det som vi har fått genom Jesus Kristus, det som är oss givet i Bibeln.

Vad kan vi då säga om Muhammed, Moses och Jesus?

Moses var människa, inte gudomlig, utan en människa med en människas natur. Men Gud kallade honom och gjorde honom till sitt redskap. Han var den som fick föra gudsfolket ut ur Egypten, han fick möta Gud på Sinai och ta emot buden. Genom honom slöt Gud förbund med Israel. Sedan ledde han folket genom öknen.

Vi ser på Moses som den store profeten i det gamla förbundet. Vi läser Moseböckerna som Guds Ord. Samtidigt vet vi att sedan Jesus har kommit och dött och uppstått, har föreskrifterna i Moselagen om offer och reningar och omskärelse, fått sin fullbordan i Jesus. Därför följer vi inte dessa. Men buden om kärleken till Gud och till vår nästa, utlagda i de tio buden, gäller lika mycket nu som förut, det hör vi på Jesus i hans Bergspredikan .

Jesus är Guds Son. Han är på en gång Gud och människa, gudomlig och mänsklig.

Det är detta som kommer fram i evangelierna (Matteus, Markus, Lukas och Johannes). Jesus lever en människas liv - blir hungrig och trött o s v. Samtidigt talar han med en auktoritet som slår människorna med häpnad. Han förlåter synder. Han uppväcker döda.

När han efter en tid frågar lärjungarna som följt honom: Vem säger ni att jag är, svarar Petrus: Du är Messias, den levande Gudens son.

Vanliga människor dör och blir begravna och ligger i sina gravar. Men med Jesus är det annorlunda. När han dog och blev begraven, stod han upp från de döda. Han lever idag och har all makt i himmelen och på jorden.

Det är genom Jesus vi lär känna Gud. Han är vägen till Fadern, inte en väg bland andra, utan den enda vägen.

Det är genom Jesus vi blir frälsta. ”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något annat namn som kan rädda oss” (Apg.4:12).

Jesus betyder allt för oss!

Muhammed levde mellan åren 570 och 632 efter Kristus. Han var endast människa. Han verkade i Mecka och Medina i Arabien. Han såg sig själv som profet, och av sina anhängare betraktas han som den störste av alla profeter.

Bibeln säger att när det kommer profeter skall vi pröva dem och deras läror efter Guds Ord i Bibeln (1 Thess.5:20f). Om vi gör det, finner vi att somligt som Muhammed lär kan vi känna igen från Bibeln – han har hämtat det därifrån. Men i mycket avviker han från Bibeln. Och det mest avgörande är detta: Han betraktar Jesus som en profet, men han erkänner inte Jesus som Guds Son och Frälsaren.


Med hälsningar i Herren JesusVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg