Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Barn som vilar i Guds hand 

Bön är att prata med Jesus. Man kan be om tack för något han gjort för oss, eller om hjälp med något svårt. Man kan också be för andra människor. Kanske är det någon som är sjuk, då kan man be att han eller hon ska bli frisk. Eller kanske vill man be att barn som bor i fattiga länder ska få det bättre, eller att det ska bli fred på jorden.

Jesus ser in i våra hjärtan och tankar, och han vet precis vad vi vill. Men han vill också gärna att vi själva ska berätta det för honom. Han vill att vi ska be!

Ibland kan det vara svårt att komma på vad man ska be om – och hur! Man kanske vet vad man vill säga, men det kommer inga ord. Då kan man be något väldigt kort. Till exempel: 'Tack Jesus!' Det räcker.
Eller 'Jesus, hjälp!' Det räcker också.

Eller så kan man läsa en bön som någon annan har skrivit. Här nedan finns några förslag:

 


Gud som haver barnen kär
Gud som haver barnen kär
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver Fader vår. 
Amen

 
 
 

Bön i skolan
Tack, Gud, att jag har möjlighet att gå i skolan.
Tänk på alla de barn i världen, som inte får det.
Hjälp mig i dag att utnyttja tiden väl
och inte prata bort den.
Hjälp mig på provet.
Låt mig komma ihåg att vad läraren har sagt.
Låt mig klara det bra.
Ta hand om mina lärare och kompisar.
Gör att det är lugnt i klassen så att vi får arbetsro.
Hjälp mig att våga ställa upp för dem som blir mobbade
och gör så att jag själv inte blir mobbad.
Var du här på denna skola och gör mig modig,
så att jag vågar stå för att jag är kristen. 
Amen 

Bön om änglavakt
Käre Jesus,
sänd din änglavakt till alla barn idag,
så att de blir skyddade från allt ont.
Amen


 

 

En afrikansk flickas bön
Tänd ett ljus djupt i mitt sinne
så att jag kan se vad som är där inne.

Jag skulle vilja sopa rent inom mig
så att där finns plats för dig. 
Amen


 

 

En bön för alla barn
Gud, jag ber för alla barn
som inte har en sommaräng där de kan springa fritt,
som inte har frisk, ren luft att andas,
som inte får leka i en skog
och inte får bada och simma i en klar sjö.
Gud, jag ber för alla barn. 
Amen

 
Japansk bön
Vår Far, världens skapare!
Låt oss älska varandra.
Låt det bli fred och vänskap mellan olika länder.
Låt oss älska varandra som bröder och systrar.
Hjälp oss att göra vad vi kan
för att skapa fred för alla folk! 
Amen


 

 

Jesus kom in
Jesus, kom in,
rena mitt sinn.
Kom in i mitt hjärta, Jesus.
Kom in, bo kvar,
min styrka var,
kom in i mitt hjärta, Jesus.
Amen

 Jesus, var mig nära
Jesus kär, var mig när
och livets väg mitt hjärta lär.
När dagen gryr, när natten skymmer,
Jesus kär, var mig när.

Amen

 Tyska barns aftonbön
Liten är jag,
hjärtat är rent,
bara Jesus
får bo i det.
Amen

(Ich bin klein,
mein Herz ist rein.
Darf niemand drin wohnen
als Jesus allein. Amen
)

 Tyska barns bön om tro
Käre Gud! Lär mig tro,
så att jag i himlen får bo!
Amen

(Lieber Gott! Mach mich fromm,
dass ich in den Himmel komm´! Amen)

 

 

Bön för ett barn
Jesus, du är barnens vän.
Du har i Bibeln sagt
att barnens änglar får se Guds ansikte
och att himmelriket tillhör barnen.
Jag ber för detta barn.
Bevara och beskydda det.
Låt det få växa upp i trygghet och kärlek.
Välsigna föräldrarna,
så att de vårdar och fostrar sitt barn
med all kärlek och vishet.
Ge dem fasthet och lugn.
Låt detta barn få ett lyckligt
och meningsfullt liv
genom tron på dig.
Amen

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg