[an error occurred while processing this directive]
 Nödutgången: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

DA VINCIKODEN - EN FANTASIPRODUKT!

De flesta idéerna i Da Vincikoden är fria fantasier som författaren knyckt av Baigent, Leigh och Lincoln i boken "Holy Blood, Holy Grail" (1982). De kan lätt vederläggas. Några exempel ur Da Vincikoden:

Jesus var gift. Nej, Jesus var faktiskt ingen utbildad rabbin, fast man kallade honom Rabbi, så han behövde inte vara gift för den skull. I Matteus evangelium (kap 19,vers 10) säger han själv att en del lever ogifta för att leva för Gud. När Jesu familj nämns i Bibeln är det bara hans mor och syskon.Hade han haft en fru så hade hon så klart blivit nämnd. Lärjungarna hade ju fruar. Esséerna, som förvaltade Qumranrullarna, hyllade celibatet.

Maria Magdalena. Hennes namn betyder Maria från Magdala. Att hemorten nämns i stället för makens namn visar att hon inte var gift. Det står ingenstans i Bibeln att hon var prostituerad. Hon var alltid tillsammans med andra kvinnor. Enda gången hon var ensam med Jesus var efter uppståndelsen utanför den tomma graven. Men då förbjöd Jesus henne att röra vid honom!

Leonardo da Vicis tavla Nattvarden. Det är lärjungen Johannes som sitter vid Jesu sida. Om det skulle vara Maria Magdalena på tavlan, var är i så fall Johannes? Han var ung och framställs alltid skägglös. Han var en av de tre närmaste vännerna till Jesus så han kan inte gärna vara utelämnad.

Louvren. Personal på Louvren måste göra alla "Da Vincikods-turisterna" besvikna, för beskrivningarna i boken vimlar av fel. (Detta enligt en journalist på GP, som i en artikel i början av april intervjuade anställda på Louvren samt i kyrkor och på hotell som nämns i boken.)

Prieuré de Sion. Detta sällskap bildades först år 1956 av fransmannen Pierre Plantard. Hans vänner hittade på listan med tidigare stormästare (t ex Leonardo da Vinci). När myndigheterna pressade honom på bevis lade han ner sin orden!

Opus Dei, katolsk organisation som också finns i Sverige. Knappast något gäng av konspiratoriska mördare.

Före år 325 trodde man inte att Jesus var Gud. Tvärtom! "Jesus är uppstånden från de döda, han är Guds Son" - det var vad alla martyrerna under förföljelserna på t ex Neros tid envist höll fast vid. Och Paulus skrev till de kristna i staden Kolossai i Grekland att Jesus är Gud (Kolosserbrevet, kap 1, vers 15). Staden förstördes i en jordbävning år 61, så brevet var skrivet innan dess.

Kejsaren Konstantin hittade på Nya Testamentet och förstörde de "sanna" skrifterna. De fyra evangelierna citerades flitigt redan på 100-talet. När Konstantin sammankallade kyrkomötet i Nicea var det för att bekämpa gnosticismen, som hävdade att Jesus hade en "okroppslig, andlig" kropp, som inte kunde ha dött på korset. Kyrkomötet fastslog att Jesus både är sann Gud och sann människa.

Hemliga källor. Varken Dödahavsrullarna (som man hittade i Qumran på 40-talet) eller Nag-Hammadi-dokumenten (funna 1945 i Egypten) är hemliga. De är översatta och kan köpas på engelska. Nag-Hammadis innehåll är gnostiskt och denna riktning förnekar kroppsligheten, är sexualfientlig och uppmanade kvinnor att avstå från äktenskap och barnafödande om de ville vara andliga. Den tredje källan "Q-källan", vet man inte om den alls har funnits. Ingen av dessa källor motsäger evangelierna.

Superdatorn i England, där bokens huvudperson forskar, exixterar inte!

För några månader sedan hade TV ett program där man steg för steg vederlade påståendena i boken Da Vincikoden. Reportern reste runt i Paris och England och intervjuade vetenskapsmän, men alla förklarade att boken innehåller rena fantasier. (Jag har spelat in programmet.)
Tidskriften Petrus nr 2, 4 mars 2005, ägnade en stor del av numret åt att visa på alla felen i Da Vincikoden. Man intervjuade bl a Historiska museets chef, Kristian Berg, men denne ansåg att både historieskrivningen och sättet att hantera källor i Da Vincikoden var tveksamt och inget han ville relatera sin verksamhet till.
Göteborgs-Posten hade för någon vecka sedan en artikel om den nya turistflugan: att resa i Da Vincikodens spår. Men journalisten visade att turisterna i regel blev mycket besvikna när de konfronterades med verkligheten.

Själv tyckte jag att boken var väldigt spännande i början, som deckare betraktat. Sedan blev den tjatig i jakten på de olika koderna. Var det t ex någon läsare som inte själv kunde knäcka den spegelvända texten?
Och slutet är en ren västgötaklimax. Man blev riktigt snopen. Flickan hittade sin bror och farmor. Hon var den Heliga Graal. Hon och professorn blev ihop. Jaha. Och...? Vad skulle hela den vilda jakten egentligen tjäna till då?

Angelica Fröjmark

Mer om boken:
Bakom Da Vinci-koden (Per Beskow, Docent i religionshistoria)
Upptäcktsfärd i Paris - i kodens spår? (Aftonbladet 2005-04-04)
Da Vinci-koden - världens största förförelse (Holger Nilsson)
hit & sök på boktiteln (om du vill läsa mer).

Sidans top Bakåt en sida

 

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.