[an error occurred while processing this directive]
 Nödutgången: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Vem är Gud?

En presentation om vem Gud är,
gör han bäst själv genom de namn han har gett oss i Bibeln:

Namn:Bibelställe:Betydelse:
Abba
Herren Sebaot
Elohim
JHWH, Jehova
El-Eljon
El-Shaddai
Adonai
El-Kanna
Jahwe Jireh
Jahwe Rapha
Jahwe Nissi
Jahwe M'Kaddesh
Jahwe Shalom
Jahwe Rohi
Jahwe Tsidkenu
Jahwe Shamma
Rom 8:15
Ps 89:9
1 Mos 1:1
1 Mos 2:4f
1 Mos 14:22
1 Mos 17:1
1 Mos 18:3
2 Mos 20:5
1 Mos 22:14
2 Mos15:26
2 Mos 17:15
3 Mos 20:8
Dom 6:24
Ps 23
Jer 23:6
Hes 48:34
Fadern
Härskarornas Gud
Skaparen
Förbundshållaren
Gud den högste
Den allsmäktige
Herren
Nitälskaren
Han som ses och förser
Herren din läkare
Herren vårt segerbaner
Herren som helgar
Herren är frid
Herren min herde
Herren vår rättfärdighet
Herren den närvarande

Text: Göran Åkesson

Sidans top Bakåt en sida

 

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.