[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]
[an error occurred while processing this directive]Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 
Hemma i Guds hus

Varför firar vi gudstjänst?
  Därför att Gud vill det. Så enkelt kan det sägas. Gud stämmer träff med Dig i kyrkan varje söndag. Han väntar på dig där, Han ordnar en festmåltid för dig. Om Du blir bjuden på fest, säger du väl inte till den som bjudit dig att du hellre går ut i naturen och upplever värden eller värdinnan där? I gudstjänsten är vi inför Gud. Altaret är Hans mötesplats. Vi möter Gud i bibelordet, i dop och nattvard, i böner, i musik, i gemenskap med andra kristna.
  Visserligen kan vi be, läsa Bibeln, träffa andra kristna utanför söndagens gudstjänst och tycka att det är roligare, men i gudstjänsten har Gud samlat ihop allt detta. På en och samma gång får vi ta emot och ge av allt det som Gud vill ge oss och vi vill ge Honom. Oavsett vad jag känner eller tycker, är gudstjänsten otroligt viktig för mig. Den fungerar med eller utan mina känslor.

Så hör hela livet Gud till.
Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsen   Allt har med Gud att göra – matlagning, blöjbyten, bilreparationer, fotboll, vardagsbekymmer, m m. Detta ger mening och innehåll i mitt liv. Gudstjänsten är inte att fly undan allt förnuftigt och vettigt en dag i veckan och gömma sig på en plats som är oförnuftig och känslosam. Nej, till gudstjänsten får du bära med dig allt det arbete – också tankearbete – du står i för att ge det till Gud. Du får säga: Det här har jag jobbat med – Du vet ju själv. Nu får Du det. Alltihop. Välsigna det. Använd det, Herre.
  Framför allt märker vi detta i nattvarden. Då går vi fram till Gud och överlämnarallt som har med våra liv att göra. Söndag efter söndag får du lämna detta till Gud och lika ofta får du tillbaka kraft och mening med ditt liv.

Han vill ha hela dig, och Han tar dig på allvar.
Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsen   Du får vara med i gudstjänsten med dina frågor och invändningar, ditt tvekande och ditt sökande. Du får i syndabekännelsen berätta för Gud om hurdan du egentligen är och Han förlåter dig.

Gud handlar.
  I gudstjänsten handlar Gud med oss. Där handlar också vi med Gud när vi sjunger och ber. Då den Helige Ande skapar en gemenskap av människor kring Gud byggs Guds kyrka upp. Därför är gudstjänsten omistlig inte bara för mig som enskild människa och utan också för hela kyrkan.

Jesus mitt ibland oss.
Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsen   När vi kommer samman är också Jesus Kristus själv där. Oavsett hur många eller få vi är, så är Han mitt ibland oss. Prästens person försvinner helt bakom hans viktigaste uppgift att peka på Kristus. Hans kläder under gudstjänsten påminner oss om detta. Mässkläderna – de kläder prästen bär – är inga kyrkliga finkläder. De ska likna de kläder Jesus bar varje dag.

Alla producenter.
  Varför har vi då en ordning, en liturgi? Ordet liturgi betyder egentligen "det som folket gör". I en gudstjänst är det inte prästen och kantorn som uppträder inför en publik. Nej i gudstjänsten är vi alla deltagare och alla lika viktiga. Vi som församling är inte bara mottagare, som lutar oss tillbaka för att lyssna, värdera och ta emot det vi vill ha som om vi var på ett föredrag. I gudstjänsten måste också du och jag delta, med sång, nattvardsfirande och med bön.
  Hur skall prästen kunna predika på ett riktigt sätt om inte vi ber om den Helige Ande? Hur skall Ordet kunna komma in i oss, om vi inte ber Gud tala direkt till våra hjärtan?

Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsenGuds barns lek.
  Liturgi är ett sätt att vara och ett viktigt sätt. Men ordet liturgi har också med lek att göra. Vi är Guds barn inför Guds tron. Vi blir kanske allvarsamma och högtidliga, men vi får också leka inför Gud, vara glada och spontana tillsammans i gudstjänsten. Det är Guds helige Ande som har format gudstjänstens liturgi genom århundradena..
  Våra gudstjänstordningar är något som vi fått att ta hand om. Formerna förenar oss med de kristna i olika tider ända från gudstjänsten i synagogan, som Jesus själv var med och firade. Trosbekännelserna är mycket gamla, texterna är hämtade från Bibeln.
  Tidigt förstod de kristna att de måste lära oss mer om sin tro, att texterna måste förklaras och utläggas. Det gjorde Jesus när Han var i Nasarets synagoga. Det gör prästen idag när han predikar.
  Nattvarden har sitt ursprung i det Jesus gjorde tillsammans med sina lärjungar kvällen innan Han korsfästes. I Bibeln står det, att vi skall fira nattvard så ofta vi kan. Liksom hjärtat är centrum i vår kropp, är högmässan centrum i vårt kristna liv. Den är kanske inte lättillgänglig men den tål att slitas på. Högmässan bygger sakta men säkert upp oss, om vi bara vill ta emot. Vi märker det inte alltid själv, men vi får lita på att Gud verkar i oss.

Text: Anna Ehde Malmberg Bild: Berit Simonsson

Skriv ut denna sida Utskriftsvänlig sida Sidans top Bakåt en sida

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan[an error occurred while processing this directive]
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.