[an error occurred while processing this directive]
 Nödutgången: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Varför firar vi Jul, påsk, pingst och Kristi himmelsfärds dag?
Vad har dessa högtider för historisk bakgrund?

Vi firar dessa högtider som Kristus-högtider, vi firar dem i tro på Jesus.

I gudstjänsten är vi inför honom, i hans församling, tillsammans med varandra inför honom.

För att göra en jämförelse: När någon av våra ”stjärnor” inom idrotten har vunnit en stor framgång händer det att man ordnar en mottagning, en fest, för att fira segraren och segern. På ett liknande sätt samlas vi inför Herren Jesus för att fira Honom för det han är och för det som han har gjort.

De kristna tog ju i arv efter Guds folk i Gamla förbundet och kände de högtider som Herren gett dem genom Moses.

Redan från allra första början samlades de till gudstjänst på ”Herrens dag”, den dag på vilken Jesus stått upp från de döda.
Detta framgår av Apg 20:7 & 1 Kor 16:2 . Varje söndag firades som en påskdag.


Påsken
är också den högtid som först firades som en årlig högtid och är historiskt den äldsta av våra stora högtider. Den är belagd från mitten av 100-talet. Man var dock länge oenig om när den skulle firas. Påsken fanns ju som högtid i Gamla förbundet, instiftad i samband med räddningen ur Egypten att firas den 14 i månaden Nisan (2 Mos 12 ). På kyrkomötet i Nicea år 325 bestämdes att den – enligt romersk sed - skulle firas första söndagen efter första fullmånen efter vårdagjämningen.

I Påskhögtiden firar vi det som Herren Jesus har gjort för oss i sin död och i sin uppståndelse från de döda. På Långfredagen samlas vi vid hans kors. På påskdagen deltar vi i glädjen och jublet över hans seger över döden: Kristus är uppstånden!

För att bättre komma in i detta kan Du gå till psalmboken och påskens psalmer. Du ser att flera av dem går långt tillbaka t.ex. 147 , medan andra är nya t.ex. 153 och 154 . Det vittnar om hur avgörande Påsken är för oss kristna, tiderna igenom. ”Om Kristus inte har uppstått är vår tro meningslös…men nu har Kristus uppstått som den förste av de avlidna” (1 Kor 15:17,20 ).


Kristi himmelsfärds dag
Den kommer 40 dagar efter påsk, alltså på en torsdag. Vid mitten av 300-talet firades den allmänt i Västerlandet.

Vi firar att Jesus blivit upphöjd till Herre. Han intar platsen på Faderns högra sida.

Vi kan jämföra detta med det som sker när en läkare i en småstad har forskat fram ett läkemedel som kan rädda många liv. Han blir kallad till en hög post på ett centralt sjukhus. Han blir upphöjd. Likaså när en politisk ledare har lyckats störta en grym diktator, han får makten i landet.

Nu har Jesus räddat oss! Han har vunnit över de onda makter som bundit oss – synden, döden och den gamle ormen. Därför har Gud upphöjt honom och ”satt honom på sin högra sida i himlen, över alla furstar och väldigheter, makter och herradömen, ja över alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i din kommande. Allt lade han under hans fötter.” (Ef 1:21f ).

Därför berättar Lukas att lärjungarna när de sett Jesus blivit upptagen till himmelen, vände tillbaka till Jerusalem fyllda av glädje (Luk 24:50-53 ) Efteråt var de samlade i bön och i väntan på Anden som Jesus lovat dem (Apg 1:1-14 ).

Denna glädje kommer fram i psalmerna. Sv. Ps 158:1-4 och Sv. Ps 359:1-3


Pingsten
Namnet kommer från grekiskans pentekostä, den femtionde (dagen efter påsk). Pingsten infaller alltså femtio dagar efter påsken.

Denna högtid fanns i Gamla förbundet som en skördefest, men den påminde också om hur folket fått lagen på Sinai.

Just på denna högtidsdag hände det nu något helt omtumlande i Jerusalem. Det hade gått femtio dagar efter Jesu uppståndelse (och tio dagar efter det han lämnat lärjungarna för att ta plats på Faderns högra sida). Lärjungarna hade samlats. Då kom Guds Ande över dem. Anden manifesterade sig med ett starkt dån och med eldslågor över lärjungarna. När folk i staden strömmade till upplevde de ett under. De hörde apostlarna prisa Gud, och fast många av dem kom från andra håll i Medelhavsvärlden hörde de detta var och en på sitt eget hemspråk. Vi läser om detta i Apg 2 . - Pingsten omnämns som årlig högtid i kyrkan på 200-talet.

Det vi firar i Pingsten är att den helige Ande kommer till oss. Han kommer till oss med allt det som Jesus har gjort för oss, Han ger det till oss i församlingen, som en personlig gåva till var och en av oss. Anden bor i oss – med tro och glädje, med kärlek och kraft. Det är Anden som gör att evangeliet gått ut till folken (Se Apostlagärningarna!) och att människor förändras. Anden är hemligheten med det kristna livet. Det är Anden som gör församlingen till en levande gemenskap, det är Anden som förändrar våra liv..

Också här vill jag hänvisa Dig till Psalmboken.
Du finner psalmer som har lång tradition, t.ex. 51 , men också sådana som är från vår egen tid, som 52 , 89 , 646 och 682 .


Julen
är den högtid då vi firar Jesu födelse. Som årlig högtid är den senare än påsken och pingsten. Detta sammanhänger med att evangelierna inte anger när på året Jesus föddes i Betlehem, och det heller inte fanns någon fast tradition i kyrkan om detta. Vid mitten av 300-talet firades Jesu födelse i Rom den 25 december. Man har antagit att en av anledningarna till att den kom att firas på detta datum var att då inföll den ”Obesegrade solens dag”. I Österlandet hade man förut firat Jesu födelse den 6 januari (som vi nu kallar Trettondedag jul).

Det vi firar i julhögtiden är att Gud blev människa. Jesus har blivit en av oss, gått in i vårt släkte, för att dela vårt liv, möta våra frestelser, och till sist gå i döden. Ett nyckelord är namnet Immanuel, som betyder ”Gud med oss” (Matt 1:23 ).

Vi firar den stora gudstjänsten i mörker och natt, eftersom Jesus föddes om natten.

I Psalmboken finner Du här vår äldsta psalm, 112 , och bredvid den sådana kända psalmer som 114 och 116 . En psalm som har lång tradition i andra kyrkor men först nu har kommit till oss är 122 .

Det svenska ordet ”jul” är språkligt svårtytt. I England heter högtiden Christmas (Kristus-mässa), i Tyskland ”Weihnachten (Helig natt).

Som kristna är vi rika - vi har dessa högtider. I dem får vi år efter år fira Jesus som Herre. Det som Han är och har gjort för oss skänker oss tro och mod – och hopp om evigt liv!

Detta, står öppet också för Dig!

Med hälsningar i Kristus

Sidans top Bakåt en sida

 

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.