[an error occurred while processing this directive]
 Nödutgången: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Judendom, kristendom och islam, vad skiljer dem åt?

Judendom, kristendom och islam har som gemensam utgångspunkt tron på den Gud som står bakom i de gammaltestamentliga skrifterna.

Vid tiden för vår tideräknings början levde det gammaltestamentliga gudsfolket, Israel, med skrifter som sin grund. Man visste sig vara Guds utvalda folk, och man väntade på frälsningen genom Messias, Konungen, som skulle komma.

Så framträdde Jesus från Nasaret och mottogs som Messias och Guds Son av en del av folket, under det att andra inte kunde erkänna honom. Gudsfolket splittrades alltså.

Den del som vi nu kallar judendomen satte bevarandet av traditionen, lagen eller toran, främst och fortsatte att vänta på Messias.

Den del som vi nu kallar kristendomen menade att eftersom Messias hade kommit, så skulle detta nu predikas för alla folk och Guds rikes gränser utvidgas till att omfatta dem alla. Detta ledde snart till att medlemmarna i den kristna kyrkan till största delen kom att bestå av icke-judar.

Kristendomen har sedan dess splittrats upp i olika kyrkor och trosriktningar, men det grundläggande, som förenar dem alla, är att de bekänner Jesus Kristus som Herre. Jesus förkunnas som Messias (på grekiska Kristos) och Guds Son. Kristendomens heliga skrifter är utöver de gammaltestamentliga också de nytestamentliga, som vittnar om Jesus Kristus.

Islam bygger på både judendomen och kristendomen och ser dessa båda med sina gammal- och nytestamentliga skrifter som etapper på vägen mot islam, som uppfattas som den egentliga och allmänmänskliga tron på Gud. Profeterna med Jesus sist i raden ses som Mohammeds föregångare. Islam har inte Gamla och Nya testamentet som helig skrift, men man har i sin heliga skrift Koranen tagit upp många av Bibelns gestalter och traditioner.

Bo Johnson 2001-01-24

Sidans top Bakåt en sida

 

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.