[an error occurred while processing this directive]
 Nödutgången: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

Om självmord

Allra svårast för de anhöriga blir det när en till synes frisk människa ser döden som det mest lockande alternativet och väljer att ta sitt eget liv. "Väljer" är förstås fel ord, för vad den människan upplever är att hon inte har något val. Dödslängtan har blivit oemotståndlig. Ofta kan självmordet komma totalt överrumplande för omgivningen. Frågan är om det inte faktiskt är lika överrumplande för personen själv. Ibland tycks ett självmord inte alls vara planerat. Det kan vara frågan om en psykos som inte går att komma ur. En plötslig inre befallning att göra slut på livet. Då kan vi närmast tala om en psykisk sjukdom som vederbörande inte kan hållas ansvarig för.
  Däremot kan de anhöriga till den som tagit sitt liv hamna i svåra skuldkänslor. Självmordsförsök uppfattar vi som rop på hjälp, men hur hanterar vi ett fullbordat självmord? Borde man inte ha märkt något? Hade det inte gått att göra något för att undvika detta? Svaret måste ofta bli nej. Dödslängtan visade sig vara för stark. Den drabbade urskillningslöst som en sjukdom, och varför skulle just den sjukdomen vara skuldbelagd när andra inte är det? Självmordet är ofta följden av ett psykiskt lidande som är precis lika obotligt som fysisk cancer kan vara. Det svåra för de anhöriga är att inse detta, och i efterhand "släppa taget" utan att skuldbelägga vare sig den döda eller sig själva. Gud ensam vet vad som ligger bakom, och hans barmhärtighet är alltid större än vår.

Utdrag ur Staffan Ljungmans bok DÖDEN EN DEL AV LIVET
(Cordia förlag, ISBN 91-7085-238-3)

Behöver du någon att samtala med
När det är något som tynger oss är det oftast en stor hjälp bara att "få lätta sitt hjärta" för någon. I prästens och diakonens uppdrag ingår att bjuda in till själavårdande samtal och ta emot dem som anmäler att de vill ha samtal. Präster och diakoner är vana att möta människor i nöd och är särskilt utbildade för att kunna ge det stöd och den hjälp olika människor behöver.

När som helst på dygnet kan man nå jourhavande präst om man ringer 112. Du kan också kontakta prästen i din hemkyrka eller kontakta oss så förmedlar vi en kontakt till närmaste själavårdare.

Sidans top Bakåt en sida

 

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.