[an error occurred while processing this directive]
   
 Biskop Anders: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Biskop Anders Arborelius ocd
tillträdde sitt ämbete i december 1998 då han vigdes till biskop i Stockholms katolska domkyrka

Biskop Anders Arborelius tillhör karmelitorden, samma orden som exempelvis Wilfrid Stinissen. Före sin biskopsutnämning delade han under många år livet med munkarna i Norraby kloster på skåneslätten. Liksom sin medbroder Wilfrid är biskop Anders en uppskattad predikant och författare.
Glädjande nog har biskopen givit Bibelskolan möjlighet att sända några av hans många texter. Den första texten är ett föredrag hållet på Göteborgs Stadsbibliotek hösten 2003. Frågan är alltid aktuell. Biskopens svar rustar oss att ge dem svar som vill ha besked om vår tro.

Lägg alltid era ord väl och ge dem sälta;
ni måste veta hur ni ska svara var och en.

Fakta hämtat från Internet:
Biskop Anders är född 1949 i Schweiz av svenska föräldrar. Han växte upp i Lund och konverterade vid 20 års ålder till katolska kyrkan. Vid 22 års ålder gick han in i karmelitklostret i Norraby i Skåne. Sedan dess tillhör han denna klostergemenskap. Som karmelitbroder studerade han filosofi och teologi i Brügge i Belgien och i Rom. Biskop Anders har en teologie licentiatexamen från karmeliternas universitet i Rom. 1977 avlade han sina högtidliga klosterlöften (s.k. eviga löften) i Karmelitorden och prästvigdes av biskop Hubertus Brandenburg i Malmö 1979.
29 december 1998 vigdes han till biskop i Stockholms katolska domkyrka av biskop Hubertus.
Biskop Anders är den sjunde katolske biskopen efter reformationen och den förste av dessa som är svensk.

 Biskop Anders meny: Prediknar & Tal | Just nu! | Anders Arborelius ocr | Brev till Dig | Boktips!

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.