Eva Spångberg: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

JAG - EN ÅSNA

  Om det skall vara ett frågetecken eller ett utropstecken efter rubriken vet jag inte. Det är bäst att inte ha några tecken alls. Läsaren får själv avgöra vad som passar bäst. Men läs det här om åsnan först!
  Vi kan faktiskt lära oss en hel del av en jämförelse med åsnan. Har man verkligen rätt att jämföra sig med ett djur? Vi är ändå människor -skapade till Guds avbild, och djur är djur.
  I Bibeln får vi svar. Jesus själv blev liknad vid ett lamm, ett får som är tyst inför den som klipper det. När Jakob välsignar sina söner liknar han Juda vid ett lejon och Isaskar vid en stark åsna (1 Mos 49). Profeten Jesaja skriver: "En oxe känner sin ägare och en åsna sin herres krubba, men mitt folk Israel känner inget, mitt folk förstår inget" (Ges 1:3).
  Alltid när Bibeln tar fram ett djur som föredöme för oss vill den få fram en poäng. När Jesus talar i liknelser börjar han ofta med att säga: "Med himmelriket är det som..." Så berättar han om något vi väl känner till från vårt vardagsliv och säger: På samma sätt är det i Guds värld.
  Problemet med en jämförelse med åsnan är att det inte finns så många åsnor i vårt land. Vi känner inte till åsnans beteende och följaktligen blir det många missförstånd. Jag skall förklara litet hurdan en åsna är. Jag känner dem rätt väl eftersom jag har många åsnor.
  Det finns många olika sorters åsnor - svarta, vita, grå och spräckliga. Men jag tycker nog att den grå, korsåsnan, den nubiska åsnan, är den allra finaste. Den har ett svart kors över ryggen. Man kan undra hur åsnan fick det.
  Selma Lagerlöf har en legend om att åsnan fick det svarta korset när den bar Jesus in i Jerusalem. Men jag tror nog att åsnan skapades med korset på ryggen. Gud visste redan i skapelsen att Jesus en gång skulle behöva en åsna.
  Jag tycker att alla åsnor är välsignade genom den enda åsnan som fick bära Jesus.
  Som det var med Maria. Hon fick föda Jesus. Genom att en kvinna blev utvald av Gud att föda hans son, är liksom alla kvinnor välsignade.

2: Bara Bära

 Eva Spångberg: Presentation | I arkivet | Just nu! | Vill du köpa Evas böcker/häften/videoband

 


[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.