Eva Spångberg: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

JAG - EN ÅSNA

6. Åsnan som talade
  Vi vet att en åsna en gång talade som en människa. Det står så i Bibeln. Det var ett engångsunder -precis som när Petrus gick på vattnet. Åsnan som talade ägdes av Bileam. Texten i 4 Mos 22:23-32 har människor ofta skrattat åt.
Missionsförbundets grundare, P P Waldenström sa en gång: "Jag har många gånger hört människor tala som åsnor, så varför skulle inte en åsna en gång kunna tala som en människa." Egentligen är det inte så bra sagt. Det är förnedrande för åsnan.
  Hur var det då med Bileam och hans åsna? Bileam var spåman. En finare titel för spåman är framtidsforskare, som Klaus Moritz skriver i sin bok Den tänkande åsnan. Bileam hade en åsna som han red på. Den här gången skulle han ut i ett känsligt ärende.
  På morgonen sadlade han sin åsna och följde med Moabs furstar. När de hunnit en bit på väg vägrade åsnan gå vidare. Hon gick in på åkern. Bileam slog sin åsna och förde henne tillbaka till vägen. Men där trängde hon Bileam mot en stenmur. Då slog han henne igen. Till sist lade sig åsnan ner. På nytt slog Bileam henne, inte bara med en liten piska utan med en stav. Han slog henne ordentligt.
Det var då åsnan talade som en människa. Hon sa: "Vad har jag gjort dig, eftersom du nu tre gånger har slagit mig?"
  Bileam kunde inte förstå varför åsnan, som alltid gjort som han sagt, trilskades. Men så lyfte han upp sina ögon och fick se att en ängel stod framför åsnan med ett draget svärd. Gud sa att om inte åsnan lagt sig ner och vägrat gå vidare, skulle han ha dräpt Bileam.
  Så allvarligt var det. Åsnan räddade alltså Bileams liv. Det står tydligt i Bibeln att det var Gud som öppnade åsnans mun så att hon talade. Den förstockade Bileam förstod inte annars åsnans "språk".
  För visst har åsnor ljud och läten som man kan lära sig. Visst kan man kommunicera med dem. Vi som har hand om åsnor förstår vad de säger när de vill ha lite extra gott, mera hö, när de vill komma in på kvällen eller när de bara vill ha sällskap.
  Vi har kanske något att lära av berättelsen om Bileam. Han kom inte iväg så fort som han ville. I vår tid har vi framtidsforskare som har vilda planer. Tänk på allt man har funderat ut och som förstör vår natur. Tänk på hur man manipulerar med gener för att få fram bättre och mer lönsamma djur - och kanske till och med människor. Det är en framtidsforskning som är farlig. Och tänk när vi får alla TV-kanalerna - så mycket våld och elände som kommer in i våra hem.
  Jag tror att vi skall vara som istadiga åsnor, lägga oss ner och säga: "Hit men inte längre!" Jag tror att ängeln står framför oss med draget svärd. Det har gått för långt med hela vår utveckling. Vi föröder den vackra värld som Gud har gett oss.

7: Åsnan som fick vara ambulans

 Eva Spångberg: Presentation | I arkivet | Just nu! | Vill du köpa Evas böcker/häften/videoband

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.