[an error occurred while processing this directive]
 EV Joh: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  

HAN SÅG OCH TRODDE

Under denna rubrik kommer vi att sända några avsnitt ur en kommentar till Johannesevangeliet med just titeln Han såg och trodde. Boken skrevs 1991 av Erling Ivarsson och Åke Danielsson och gavs ut av GA Förlaget . Vi gör det med benäget tillstånd av Åke Danielsson, GA Förlaget och också för att hedra minnet av Erling, som alltför tidigt slutade sina dagar. Erling Ivarsson var en ovanligt begåvad predikant och bibelutläggare och är saknad av många.

En närmare förklaring till bokens titel får vi genom förtalet vars första del vi här återger:

Frågan om vem som är Johannesevangeliets författare kan synas överflödig, men den bör ändå ställas och undersökas, innan svaret ges. Utifrån texterna som föreligger kan man fastslå två grundfakta:

1. Författaren är en jude.
Evangeliets författare är väl förtrogen med de gammaltestamentliga skrifterna, som han ofta anknyter till och citerar. Han är mycket väl insatt i judendomen och beskriver den inifrån, som bara en jude kan. Judendomens fromhet, dess olika fraktioner, dess högtider, dess festkalender, etc. beskrivs så detaljerat och initierat att man tveklöst måste dra slutsatsen att författaren själv måste vara jude. Han är teologiskt kunnig, väl insatt i samtidens rabbinska traditioner och interna debatt. Han känner väl till judiska seder och bruk. Hänvisningar till vad judarna har för sed att göra förekommer på flera ställen i evangeliet.

Vi kan därtill konstatera att författaren måste vara en inhemsk jude, inte en jude från diasporan (= judenheten utspridd i främmande länder). Han skildrar från innersidan de politiska förhållandena i landet. Vidare är han — bokstavligt talat — väl bevandrad i landets geografi och nämner många små obemärkta platser vid namn, ofta med detaljhänvisning till deras läge. Även om han tycks härstamma från Galileen känner han mycket väl till Jerusalem och kan lokalisera stadens dammar, portar, borgar, osv.

2. Författaren är ett ögonvittne.
Av de fyra evangelisterna är författaren till Johannesevangeliet den ende som i sitt evangelium uttryckligen gör anspråk på att var ett ögonvittne . (se t ex kap. 1:14, 19:35 samt 21:24 )

Även många andra faktorer visar att evangeliet måste ha skrivits av någon som själv sett och hört vad som skedde. Detaljskärpan och atmosfären av det starkt självupplevda i ställen som kap. 6:19-20, 19:24-27 samt 20:3-8 talar sitt tydliga språk. Att författaren dessutom uppenbarligen varit med om alla Jesu vandringar till Jerusalem, lyssnat till förkunnelsen riktad till den innersta lärjungakretsen, närvarit vid den sista påskmåltiden samt bevittnat arresteringen i Getsemane, visar att han måste ha varit en av de tolv apostlarna.


Det första kapitlets så kallade prolog är en lämplig text att meditera över så här i tiden efter Kristi Födelses Fest (denna text lades ut strax efter jul 2004).

Vi ber före läsningen:

Barmhärtige Gud, du som genom din Son har gjort oss till dina barn, hjälp oss fram till en levande tro på honom. Lär oss att i hans jordiska ringhet se din kärlek och himmelska makt så att vi kan vara trygga under ditt beskydd under detta nya år. Amen

En välsignad läsning önskar

Prologen, Joh 1:1-18


Arkivet

Ur boken "Han såg och trodde" ©Erling Ivarsson/Åke Danielsson, bearbetad för Bibelskolan av Sören Bolander


[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.