Välkommen till Stiftelsenbibelskolan.com.
[an error occurred while processing this directive]    

Martin LönneboMartin Lönnebo

Många har svårt att läsa Bibeln idag. Våra fäder levde i ”samma” bondekultur som Israel, men det är en svunnen värld.

Det finns endast en väg och det är att läsa Bibeln lyssnande: Vad har den att säga mig, i dessa gamla texter? Och bedjande: Gud kom till mig! Låt Din helige Ande undervisa mig! Visa mig Din väg, gör mig villig att vandra den!

Till hjälp bör vi bruka även kroppen. Tänd gärna ett ljus. Bed, läs, var tyst och lyssnande – eller förbli i stillhet hos Gud. Ibland kan man knäböja och knäppa sina händer. Ibland gripa en pärla i Frälsarkransen.
Bönekransen Frälsarkransen är ett hjälpmedel till koncentration och hjärtats stillhet.
Den är uppbyggd på samma sätt som mönsterbönen Fader Vår. Du griper om Gudspärlan och vänder blicken mot Din Fader som är i himlen. Du förblir i Hans heliga närvaro i Tystnadspärlan. Du griper Jagpärlan och begrundar att du är skapad till Guds bild: Helgat vare ditt namn – inte mitt. Och så fortsätter Du…

Under våren skall jag börja skriva en bok om Pärlor i Bibeln. Om Du är nyfiken och vill veta mer så sök på Internet, www.fralsarkransen.se.

Med välsignelser
Martin Lönnebo

Inledning: Fördjupningen
Frälsarkransen du börjar med är en annan än den du slutar med.
Detta är en temaresa som kan bli ditt livs resa.
  Pärlorna reflekterar nämligen ditt liv med Gud. Ju närmare du kommer Gud, desto mer verklighet speglar pärlorna. Och ju större sorg först, desto större glädje senare. Du kan därför gripa tag i samma pärla, men det är ändå inte samma. Guds djup saknar botten.
  Och hans ljus saknar skuggor.

1. Mer om Tystnaden


Övrigt på Bibelskolan.

Låt Gud avgöra vilken sida
som öppnas för Dig.


Google

På Internet I BibelskolanBöne- Bibelstudie
grupper.
Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss.
Klicka här
©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.