Anders Piltz: Tipsa en vän om denna sida... Att hittaa på bibelskolanTill Bibelskolans startsida Vägledning och hjälp 

Morgonens nåd och nattens trofasthet - Guds närvaro i den som tror ...

Kära Piltz-läsare!
Veckans tre meditationer är en fortsättning av det ni tidigare läst i vår Piltzserie. Det handlar om Guds närvaro i den som tror. Gud är nära genom sin Ande. Han är inte långt bort rymder vida. Hans finns i vårt inre.

Piltz skriver: "För den som genom dopet är förenad med Gud, bor Guds ande i kroppen lika verkligt som den egna andhämtningen. Anden är Gud själv, som ren Gåva till oss. Gud har gjort sig till gåva." Ett huvudord i de tre meditationerna är NÅD. Av idel nåd, utan egen förtjänst, får vi leva hela vårt liv omslutna av den starkaste kärlek som finns, Guds kärlek, den Helige Ande. Vad kan vi göra annat än att tacka och ta emot?!

Be gärna före läsningen:

Helige Ande, kom till oss med kärlek, frid och glädje.

Kom, alla ni som törstar,
kom hit och få vatten ...

(Jes 55:1)

God läsning önskar


Guds närvaro i den som tror ...

Det finns ett namn pä Guds verk i världen. Det kallas nåden. Nåden är det dyrbaraste som finns, och det mest misskända. Nåden är inte ett ting, inte en substans. Nåden är vi, när vi handlar påverkade av Guds Ande, när vi handlar och talar som Guds barn, Kristi arvingar och vänner, i överensstämmelse med var kallelse till evigt liv. Om detta har Paulus skrivit en magnifik betraktelse i Romarbrevet kapitel 8:

"Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen. Vi har fatt en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: 'Abba! Fader! 1 Anden själv vittnar tillsammans med var ande om att vi är Guds barn. Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande for att också fä dela hans härlighet« (Rom 8: 14-17).

Med andra ord: Gud ger sig själv till oss som gåva. Av ren nåd vägar vi säga att vi äger Gud. Det är verkligen Gud själv som vi fått som gäst i värt inre. Mot den ende, sanne och levande Guden riktar sig vår tacksamhet och kärlek. Denna nya, övernaturliga och gudomliggörande Närvaro står inte i motsats till att Gud är omätlig och finns överallt. Gud är inte bara med oss, han är i oss, och vi i honom.

Allt vad Herren gör är nåd och trofasthet
mot dem som häller hans förbund och hans bud.
Herre, min synd är stor,
förlåt den, ditt namn till ära.
Var och en som fruktar Herren
får veta vilken väg han skall välja.
Själv far han leva i ro,
och hans barn skall ta landet i arv.
De som fruktar Herren blir hans förtrogna,
hans förbund skall ge dem insikt.
(Ps 25:8-14)

Nåden, den gudomliga vänskapen, söker ständigt nå älska. Som regnet söker den sig neråt, inåt. Nåden vänskap, söker sig först av allt till de låga, de lägsta, den tanken som inspirerar Maria till hennes lovsång mficat. Det är till de små, de fattiga, de svaga som den mäktige söker sig först: »Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringa. Hungriga mättar han m gåvor, och rika skickar han tomhänta bort« (Luk 1:52-53) Och Jesus, Guds Son? Han har bytt sin gudomliga mot ställningen som tjänare. Jesus »visste att hans hade kommit, då han skulle lämna världen och gå dern. Han hade älskat sina egna som levde här i världen han älskade dem intill slutet. Han visste att Fadern ha allt i hans händer. Han steg upp från bordet, tog av sig manteln och band en handduk om livet och började två lärjungarnas fötter« (Joh 13:1 ff). Samma kväll hade han denna psalm tillsammans med sina lärjungar:

Vem är som Herren vår Gud,
han som tronar så högt,
han som ser ner så djupt
- vem i himlen, vem på jorden?
Den hjälplöse reser han ur gruset,
den fattige lyfter han ur dyn.
Han ger dem rum bland furstar,
bland furstarna i sitt folk.
(Ps 113:5-8)

Nåden, Guds vänskap, liksom all vänskap, kallas på latin gratia just därför att den är gratis. Gratia, gratis. Nåden är som vinden som kommer och går utan att man vet varifrån och varthän och som man andas fritt. Nåden är som vattnet man öser upp och dricker fritt: »Upp, alla ni som är törstiga, kom hit och få vatten. Och ni som inga pengar har, kom hit och hämta säd och ät. Ja kom hit och hämta säd utan pengar och för intet både vin och mjölk«, ropar Jesaja (55:1).

Gud måste driven av sin kärlek, sin Ande, gå utom sig själv. Han blir utom sig, faller i extas. Molnet måste brista och regna över jorden. Han går utom sig och går in i oss, in i sin skapelse. Med denna verkan är han verksam i historien, som han driver och besjälar, som solen och regnet driver växtligheten. »Gud skänker inget mindre än sig själv«, som Augustinus säger. Detta är något som svarar mot vår längtan, eftersom vi är skapade för Gud, till hans avbild.

Gud har sänt sin Son och sin Ande, och därför finns Gud, den Treenige, utanför sig själv. Han bor i mitt inre, intimior intima meo, »närmare mig än jag själv« (Augustinus), som själens intimaste vän.

Du tar dig an jorden och ger den regn,
du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten.
Du får säden att växa,
du sörjer för jorden.
Du vattnar åkerns fåror
och jämnar dess tiltor.
Med regnskurar gör du jorden mjuk,
du välsignar det som växer.
Du kröner året med goda gåvor,
där du går fram gror feta skördar.
Ödemarkens beten frodas,
höjderna klär sig i jubel.
Ängarna smyckas av fårjordar
och dalarna höljer sig i säd.
Allt är jubel och sång.
(Ps 65:10-14)

Anders Piltz


©Artos&Norma bokförlag
Textkälla: Spåren i djupet
 Anders Piltz meny: Arkiv | Piltz just nu! | Anders Piltz | Köp A Piltz böcker

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

 ©Helige Ande (där inget annat anges)
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.