Övrigt Bengt Pleijel: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

DÅ STRÖMMAR VATTEN

Illustratör: Eva-Lena JohanssonNär då?
  Psalt 147:18 svarar: Åter sänder han sitt ord, då smälter det frusna. Sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten.
  När Ordet kommer i rörelse omkring oss och i oss, blir det islossning inombords. Det säger dropp, dropp. Det frusna smälter.
  När den helige Ande sedan låter vinden blåsa och ställer till med korsdrag i våra liv och korset får röja undan allt som står i vägen för Andens liv, då skall du likna källsprång vars vatten aldrig tryter (Jes 58:11).

          På högtidens sista och största dag
          ställde sig Jesus och ropade: "Är någon
          törstig, så kom till mig och drick. Den
          som tror på mig, ur hans inre skall flyta
          strömmar av levande vatten,"
          som skriften säger.
(Joh 7:37 f)

Är du törstig?
  Känner du att du traskat länge nog i öknen och tuggat ökensand. Och ropar efter friskhet, liv, ny glädje. Längtar efter en kristendom, som är fylld av levande liv. Jesus har receptet. Kom till mig och drick, säger han. Nej, han ropar det. Han vill att du verkligen skall hitta detta. Men han tvingar dig inte in i det. Han vill att du själv skall ta emot det och öppna dig för det.

  Det verkar som om det är tre villkor förbundna med att detta skall bli ditt:

1. Att du är törstig. Att du längtar och sträcker dig mot detta liv.
2. Att du kommer till Jesus. Får närkontakt med honom.
3. Att du dricker. Det Jesus ger måste komma in i dig.

  Allt detta säger Jesus om Anden, står det i Joh 7:39. När Anden kommer över oss blir det liv, strömmar av levande vatten. Vårbäckar av glädje och lekfullhet.
  De första kristna hittade detta. Mitt i de svåra förföljelser de fick vara med om kom detta till dem: Och lärjungarna uppfylldes alltmer av glädje och helig Ande. Det här med glädje och helig Ande är något man kan växa i och få mer och mer av. Och som tydligen blir rikare i jobbiga situationer
(läs Apg 13:50-52 och Rom 15:13).

Vem är då denne helige Ande?
  Innan Jesus lämnar sina lärjungar, lovar han att sända till dem den helige Ande. Den som han då skall sända är inte ett litet extra krafttillskott. Han sänder en person. Jag skall sända honom till er (Joh 16:7). Men han är inte ett surrogat för Jesus. Ingen ersättare av lägre rang och makt. Den helige Ande är Gud. Den tredje personen i den heliga Treenigheten. Han är lika stor, lika allsmäktig, lika tillbedjansvärd som Fadern och Sonen.
  När Jesus talar om Anden och om att Anden skall ge strömmar av levande vatten, säger han att det är som skriften säger (Joh 7:38).
  Precis som Mose och alla profeterna och skrifterna talar om Jesus och hans försoning (Luk 24:27) så talar Mose och profeterna och alla skrifterna — alltså hela Gamla Testamentet — om Anden.
  Han finns där och gör precis det som han också gör idag. Han ger liv åt det som är dött och kraft åt det som är svagt. Han är livgivaren, som ger liv åt hela skapelsen (Psalt 104:30). Han talar genom profeterna. Han lägger ned ande och liv i ordet. Han utrustar för tjänst. Han låter något hända med människor inifrån.

Faderns två händer
  Sonen och Anden är Faderns två händer, som han sträcker ned mot oss, drar oss ur det vi sitter fast i och lyfter oss upp i sin fadersfamn. Livets mening är att vi skall leva i denna kärleksgemenskap med Fadern och Sonen och den helige Ande (1 Joh 1:3). Vi är döpta in i den gemenskapen och när vi låter oss dras in i den får vi ett nytt perspektiv på så mycket. Vi är ökenvandrarna som hittar vatten, friskt, levande vatten. Vi ser Andens väg genom hela Skriften. Vi hör hur han talar in tröst och mod genom dessa gamla händelser. Genom Anden blir det som sägs där nutidshistoria.

I Bibelns andra vers ser vi Anden och vattnet.
Och jorden var öde och tom, och mörkret var
över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet
(1 Mos 1.2)

  Det som där sägs handlar inte bara om det som hände för mycket länge sedan. Varje människa kommer in i situationer då de orden kan skrivas över hennes liv: Öde, tomhet, mörker, djupet...
  Man känner ödsligheten och tomheten långt in i själen. "Mörkret begär mig." Jag vill sjunka ned i förtvivlans djup. Men över detta svävar Guds Ande. Det onda, det mörka står under Guds kontroll. Genom vatten och Ande föds ett nytt liv fram (Joh 3:3-8).

"Precis som hönan ruvar på sina ägg för att
bringa fram livet ur dem, så ruvar Guds Ande
över vattnet för att livet skall bringas fram.
Ty den helige Andes uppgift är att göra levande."
(Luther)

  När vi läser om Guds Ande i Gamla Testamentet så är det för att vi som lever nu skall förstå vad Herren vill med oss och sitt folk idag. Det är nedskrivet förvår skull (Rom 15:4).  

Guds Ande är med i skapelsen.
Och han finns bland Guds folk vid uttåget ur Egypten (Jes 63:7-14).
Han undervisar dem under ökenvandringen (Nehemja 9:20).

  Guds Ande bor ibland dem och om något viktigt och riktigt skall ske bland Guds folk så sker det inte genom någon människas styrka eller kraft utan genom min Ande, säger Herren (Sak 4:6).
  Guds Ande leder sitt folk. Men han leder dem inte som robotar. De måste säga ja till Guds Andes ledning (Psalt 143:10). Jesaja 30:1 är en varning till dem som ej vill låta sig ledas.
  Det berättas i Gamla Testamentet om enskilda människor som får Guds Ande. Konstnären Besalel fick det (2 Mos 31:1-5). Körledaren Jedutun fick det (2 Krön 25:3). Vilket bra namn på en körledare: Ge du ton!
  Mose och de äldste fick Guds Ande (4 Mos 11:16-30). Och Joshua och David och Gideon och profeterna och prästerna fick Guds Ande.
  Men det var inte lika vanligt att vanligt folk fick erfarenheter av Guds Ande. Ulla och Lasse och Per och Fritiof kunde i Gamla Testamentet inte berätta om dessa erfarenheter. Men Gud hade något mycket spännande i beredskap åt dem...

Något nytt kommer
  I Gamla Testamentet växer det fram några framtidsdrömmar.
Något nytt skall ske!
  1. Den första framtidsdrömmen var att det skulle komma en ny kung. Han skall vara lik David och tillhöra Davids släkt. Han skall vara smord med helig Ande. Och därför kallas den Smorde (Messias, Kristus). Han skall äga Andens fullhet (se Jes 11:1-2 och 42:1-3 och 61:1ff).
  2. Den andra framtidsdrömmen var att Guds Ande skall komma över alla (se 4 Mos 11:29 och framför allt Joel 228 ff).
  Där skall könsgränserna upphävas: Både söner och döttrar skall få Guds Ande. Och generationsgränserna skall upphävas: Både gamla män och ynglingar skall få Guds Ande.
De sociala gränserna skall upphävas. Det är inte bara de högt uppsatta som får Guds Ande utan också tjänarna och tjänarinnorna.
  3. Den tredje framtidsdrömmen är att Herren skall sluta ett nytt förbund. Då skall han inte längre skriva lagen på stentavlor. Han skall lägga lagen i deras hjärtan. Han vill inifrån hjälpa dem att lyda vad Gud säger (läs Jer 31:31-33 och Hes 3626-27). Gud ger dem sin Ande. Han ger dem kraft att lyda honom. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar...
 
Går vi sedan över till Nya Testamentet ser vi hur dessa framtidsdrömmar uppfylls.
  1. Den första drömmen uppfylls vid Jordan. Guds Ande kommer över Jesus. Han invigs till sin frälsargärning. Han utrustas med helig Ande. Före dopet är det tyst om Jesus. Efter dopet kom mer mängder av skildringar av hur Jesus befriar, förlåter, upprättar. Hemligheten med Jesus är att Guds Ande är över honom (Luk 3:21-22).
  2. Den andra drömmen uppfylls på Pingstdagen då Joels profetia uppfylls och Guds Ande kommer med eldstungor över apostlarna och dem som var med dem. Alla fick Guds Ande. Ingen nivågruppering. Bara strömmar av nåd.
  3. Den tredje drömmen uppfylls i vårt dop. Det blir ett nytt förbund. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka (1 Kor 12:13).

Vi är döpta att tillsammans leva ett rikt liv.
Att gång på gång visa varandra på källsprången i öknen.
I ditt dop har Gud lagt ned himmelska resurser och rikedomar.
Han har gett dig Anden som hjälparen för att du skall hitta detta rika liv.

När du börjar be om att Anden skall hjälpa dig, då förlöses det liv, som Gud lagt ned i dig. Skall då inte fadern i himlen ge helig ande åt dem som ber honom (Luk 11:13).
  Då uppfylls det som Jesus har lovat: Jag har kommit för att de skall ha liv och liv i överflöd (Joh 10:10). Sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten.

Kom helige Ande!

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.

Illustratör: Eva-Lena Johansson

 Bengt Pleijel: Nyfikenhetsskolan | Oaser i öknen | De Himmelrika | Övrigt Av Bengt

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.