Guds vapenrustning: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 

Guds vapenrustning
-en vandring genom Efesierbrevet 6:10-18

Inledning, presentation

Att sätta på vapenrustningen
  Innan du klär på dig behöver du tvätta dig. Gå till korset och lägg ned din synd. Bekänn att du släppt in felaktiga tankar, otro, lögn, olust... Åberopa löftena om förlåtelse för Jesu skull. Tag sedan under bön på dig hela Guds vapenrustning.

JAG TACKAR DIG HERRE FÖR...
Frälsningens hjälm
som skyddar min hjärna från alla onda intryck och bevarar mina tankar i Kristus.
Rättfärdighetens pansar
som skyddar mig för Satans knep att framhäva mig själv och bevarar mig i Kristi rättfärdighet.
Sanningens bälte
som skyddar mig för lögnen och bevarar mig i Kristus som är sanningen.
Villighetens skor
som skyddar mig för lättja och ängslan och bevarar mig i Jesus Kristus som med sin helige Ande ger mig en ny vilja och håg och hjälper mig att gå med fasta steg genom livet.
Trons sköld
som skyddar mig mot Satans otrospilar och bevarar mig i Guds löften.
Andens svärd
som är Guds levande och kraftiga ord och det enda vapen jag får använda i kampen för Guds rike.

Ovanpå allt detta klär jag mig i innerlig medkänsla, vänlighet, ödmjukhet, mildhet, tålamod, fördragsamhet och förlåtelsebereddhet. Jag bekänner Jesus som min Frälsare och Herre och tecknar mig därför med KORSETS SEGERTECKEN.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.

Ett stort tack för hjälp med denna Bengt Pleijel vandring till Kerstin Eskhagen...

Guds vapenrustning: Presentation | Arkiv | Utskriftsvänligt | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.