Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  


Detta är nyfikenhetsvandring 8

Först får du här två versioner av bönen Fader Vår


1917

Den ekumeniska versionen
Fader vår
Som är i himmelen.
Helgat varde ditt namn.
Tillkomme ditt rike.
Ske din vilja såsom i himmelen
så ock på jorden.
Vårt dagliga bröd
giv oss idag.
Och förlåt oss våra skulder,
såsom ock vi förlåta
dem oss skyldiga äro,
Och inled oss icke i frestelse
Utan fräls oss ifrån ondo.
Ty riket är ditt och makten
härligheten i evighet
Amen
Vår Fader,
Du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske
På jorden så som i himlen.
Ge oss idag det bröd
vi behöver
och förlåt oss våra skulder
liksom vi har förlåtit dem
som står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
Utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket. Din är makten och  äran i evighet.
Amen

Recept:
Bed bönen Fader vår mycket långsamt, rakt igenom.
Stanna en lång stund vid varje bön.

Låt dig inspireras av Fadervår-meditationen på de följande sidorna. Slut ögonen. Bed med egna ord.

  Fader vår som är i himmelen / Vår Fader du som är i himlen
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.