Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida... Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Ta mig till boktipsar sidor... Bibelskolans nödutgång  


Detta är nyfikenhetsvandring 9

Jordens Skapare - vem är det?
Vi söker upp den gamle Jesaja i Gamla Testamentet.
Han ger oss svar i kapitel 40:26-31

Läs dessa ord om igen. Sätt in ditt eget namn där. Orden gäller också gamla män och unga kvinnor i alla åldrar.

Vem är jordens skapare?
Inte slumpen, inte Ödet. Det är vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader. Allt har framgått ur Guds skaparhand.

I Bibeln berättar Gud på flera ställen om sin skapelse.
1 Moseboken kapitel 1.
Där ställs skapelsen av världen i centrum. På de två nästa vandringarna skall vi göra djupdykningar in i detta kapitel.
1 Moseboken kapitel 2.
Där ställs skapelsen av människorna (Adam och Eva) i centrum. Ge dig till tåls, vi kommer också dit.
Johannes evangelium kapitel 1,
den s.k. Johannesprologen som sjunger för oss om att Ordet (=Jesus) var med och uppfann världen. Vi kommer också dit så småningom.

När du läser dessa skapelseskildringar ska du komma ihåg två ting om Bibeln:

1. Bibeln är inte en vetenskaplig pocketbok
Vi får i Bibeln inte reda på hur allt gick till då världen blev till. Bibeln svänger sig inte med naturvetenskapliga termer. I så fall hade bara du (som har så hög IQ) begripit det. Inte fru von Johansson från Medeltiden.
Men Gud har ju givit oss vårt förnuft. Det får vi använda för att tränga in i skapelsens hemligheter. Våra naturvetare forskar i frågan om HUR och NÄR världen uppstått. Av dem kan vi lära oss många spännande ting om detta. Men lyssna till dem med kritiskt sinne. Gå inte på allt. Deras uppfattningar ändras ju vart tionde år.

Men dessa naturvetare kan ju faktiskt också hjälpa oss att se hur märkliga Bibelns skapelseskildringar är. Ty där finns detaljer som de gamla israeliterna omöjligen kunde känna till på egen hand, men som modern forskning visat sig vara riktiga. Man kan lugnt räkna med att Gud haft sitt finger med vid tillkomsten av Bibelns skapelseskildringar.
Läs om Guds finger i Lukas 11:20 och jämför med Matteus 12:28

2. Bibeln är en tröstebok
Bibeln vill tala in en tröst både i nobelpristagares och gymnasisters hjärtan. Enkelt och barnsligt talar Bibeln om för oss VEM som givit oss livet och VARFÖR vi lever.
Bibelns skapelseskildringar vill i första hand peka på HONOM som skapat allting. Han böjer sig ned mot sin skapelse. Han ger sina människobarn svar på deras oroliga frågor: VEM har gjort allt detta? VARFÖR lever jag? VAD är meningen med mitt liv.

  Jordens människa - Vem är du?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Böne- Bibelstudie
grupper. Klicka här
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.