Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 18

1. Namnet Jesus

Illustratör: Mikael SimonssonDet var det namnet han fick - Jesus. Hans mor sa Joshua - och namnet betyder Herren räddar. Himmelens änglar var engagerade i namngivningen. En ängel säger till Maria redan då hon väntar barnet att hon skall kalla honom Jesus (Luk 2:21). En Herrens ängel säger till Josef: Maria skall föda en son, och du skall ge honom namnet Jesus. (Matt 1:21). Ängeln visste både könet och namnet.

Namnet Jesus betyder HERREN RÄDDAR, Herren frälsar.
Ordet frälsa kommer av ordet frihalsa. På den gamla onda tiden då vi höll oss med slavar satte vi ett halsjärn runt slavens hals. När man gav honom friheten, då fri-halsade man honom. Man frälste honom.

Jesus var ett vanligt pojknamn på den tiden. När föräldrar gav sitt barn detta namn var det en påminnelse om Guds löften i Gamla Testamentet att sända en frälsare. När Gud själv bestämmer att Marias son skall heta Jesus, så vill Han tala om att löftet nu är uppfyllt. Jesus har kommit för att frälsa, rädda, befria, läka ...

Illustratör: Mikael SomonssonBarnet som bär namnet Jesus, Herren frälsar, Herren räddar, är den Frälsaren, som hela Gamla Testamentet sjungit om.

Namnet Jesus fångar upp vårt gränslösa behov av frälsning, räddning, befrielse, rening, friskhet.

"Se, Jesus är ett tröstrikt namn"
(Sv Psalm 42)

"Säg, känner du det underbara namnet..."
(Sv Ps 47)

Avsnittsmeny, vandring 18 & 19 2. Jesus person nummer?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.