Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 18

3. Kejsare, kungar och andra maktmänniskor

Den tid som föregick Jesu födelse var en svår tid. Uppror, krig, våldsdåd, terrorism, blodbad förekom ständigt. I varje familj fanns det någon eller några som med smärta kunde berätta om detta. Det var en hård tid. Landet var ockuperat av romerska krigsknektar. Långt bort på en lite kulle i staden Rom satt den mäktige kejsaren Augustus och tänkte på inkomstskatter och förmögenhetsskatter och fastighets-
skatter och moms och dylikt.

Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning
om att hela världen skulle skattskrivas.

(Lukas 2:1)

Vi hade inte vetat så mycket om denne kejsare om inte Lukas nämnt honom i sitt evangelium. Dåtidens mäktigaste härskare behövdes bara för att ange tidpunkten för Jesu födelse. En statistroll i världshistoriens största drama!

När Jesus föddes regerade Herodes som romersk lydkung i Jerusalem. Han var duktig på många sätt. Hade ett fint sinne för byggnadskonst. Han restaurerade och nyuppförde Jerusalems tempel. Han byggde palats med dyrbara badanläggningar i ett land där vatten var en bristvara. Han höll folket i sitt järngrepp och betraktades som en stor konung. Herodes den Store kallade man honom. Men han var despot, sjukligt misstänksam mot alla i sin omgivning. Han lät döda två av sina svågrar, lät avrätta sin hustru Mariamne och två av sina egna söner. Fem dagar innan han själv dog gav han order om att arrestera ett stort antal människor, som skulle avrättas på hans egen dödsdag. Då skulle en djup sorgestämning råda i landet.

Vi känner denne Herodes till följd av den massaker han lät genomföra på oskyldiga barn i Betlehem (Läs Matteus 2, särskilt vers 16-18 ). Den händelsen omtalades förr i vår almanacka den 28 december - Menlösa (=oskyldiga) barns dag. Då kunde man gratulera alla sina ovänner på namnsdagen. Nu tar Rakel och Benjamin emot namnsdagshyllningarna.

Avsnittsmeny, vandring 18 & 19 4. Jesu barndom
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.