Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 19

9. Palestina på Jesu tid

Man indelade landet i tre delar:
Galiléen längst i norr, Samarien i mitten och Judéen längst åt söder.

Galiléen var ett folkrikt landskap. Och det var bördigt, man exporterade olivolja och sjön Gennesaret gav ett överskott på fisk. Galiléen var dock inte centrum för judisk tro. Det var Judéen. Där fanns templet och där fanns de viktigaste rabbinskolorna och den högsta religiösa domstolen, Sanhedrin och Stora Rådet.

Samarien erövrades 722 f Kr av den assyriske kungen. Efter det tvångsförflyttade han andra underkuvade folk, som fick bosätta sig där och som tillsammans med den spillra av judar som fanns kvar bildade den folkgrupp som vi kallar samarier. Det blev ett blandfolk med inflytelser från många folkgrupperna. De rättrogna judarna i Judéen hade svårt att fördra dem.

Palestina befolkning var ofta lantbrukare. En del var herdar, som strövade omkring med sina hjordar. Där fanns också godsägare och köpmän, fiskare och hantverkare. Politiskt och militärt var Palestina ett svagt land. Det hade ofta anfallits av främmande makter. I flera hundra år hade det varit ockuperat av andra folk. År 65 f. Kr. erövrades Palestina av det mäktiga romerska riket. Det fanns en stark opposition mot de romerska härskarna. Många ville med vapen i hand driva bort ockupationsmakten. Flera hoppades att Jesus skulle ställa sig i spetsen för en upprorsarmé.

Avsnittsmeny, vandring 18 & 19 10. Det religösa livet
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.