Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 19

11. Partier och fållor

Flera olika religiösa partier fanns på denna tid. Ofta tvistade man om hur man skulle förhålla sig till den romerska ockupationsmakten. Under århundradena före Kristus kom ofta främmande härar och tog landet i besittning. De ville utrota den judiska tron, förbjuda offren i templet och förbjuda judarna att fira sabbat. Hur skulle man förhålla sig till detta?

Esséerna ansåg att den romerska ockupationen var ett straff för att de inte hållit lagen. Men de var pacifister och gjorde inget aktivt motstånd. De drog sig i stället tillbaka i vildmarken och levde där tillsammans i grottor i klosterlikande gemenskap. De levde i bot och bättring. De försökte leva ett rent och laglydigt liv. De hoppades att deras trohet skulle påskynda Messias ankomst.

Seloterna, ivrarna, hade också mycket svårt med den romerska ockupationsmakten. De ville med våld kasta ut romarna. De utförde ibland terroraktioner och gick ofta hårt fram mot dem som samarbetade med romarna. Bland de ivrigaste bland ivrarna var de s.k. dolkmännen eller knivmännen. De hade en dolk dold i manteln och när mycket folk var samlat stack de ned en motståndare och försvann sedan snabbt. Bland Jesu apostlar fanns Simon som var selot innan han blev en Jesu lärjunge, (se Markus 3:18 där seloten numera kallas Kananaios). Paulus misstänktes för att tillhöra dessa knivmän vid sitt sista besök i Jerusalem (Apg 21:38).

Fariséerna var politiskt neutrala. De visste att endast den kommande Messias skulle kunna befria landet.. De ville vara beredda på hans ankomst. Därför var de mycket noga med att i minsta detalj följa Guds bud. De var ofta mycket plikttrogna, arbetsamma och hängivna i sin tro. Fariseerna var en lekmannarörelse och de samlade in sin krets hantverkare och bönder. De var en samling rejäla människor och goda medborgare. Denna rörelse uppstod på 200-talet f Kr. Främmande härar tog då landet i besittning. De ville utrota den judiska tron, förbjuda offren i templet och förbjuda judarna att fira sabbat. En del människor på den tiden böjer sig för staten. De svänger kappan efter vinden. Håller med siste talaren. Rädda om sitt eget skinn. Men andra, bland dem fariséerna, vågar stå emot och begår civil olydnad. De väljer hellre martyriet än sviker sin tro.

Sadducéerna samlade i sin krets lärda och rika människor. I sin teologi var de liberala, de höll sig endast till de fem Moseböckerna, judiska traditioner och tankar som samlats i "fädernas stadgar" brydde sig inte om. De var mer öppna för hellenistisk kultur och religion. För statsmakterna var de goda samarbetspartner. De samarbetade gärna med den romerska ockupationsmakten. "Stat och kyrka" kunde gå hand i hand i långa stycken.

Fariséer och sadducéer var inte bästa vänner. Fariséerna trodde på ett liv efter detta, det gjorde inte sadducéerna. I Apostlagärningarna blev Paulus angripen av dessa båda riktningar. Lägg märke till hur han i Apostlagärningarna kapitel 23 spelar ut dem båda mot varandra just i denna fråga om de dödas uppståndelse.

En engelsk präst predikade en gång om dem. Han sa:
En farisé, som tror på livet efter detta, säger om sig själv:
Far I see (jag ser långt ...)
Fariséen säger om sadducéen, som inte tror på livet efter detta:
Sad you see ( du ser trångt ..)

Avsnittsmeny, vandring 18 & 19 12. Hurdan var Jesus?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.