Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 20

4. Inside information

När Jesus frågar lärjungarna om vem folket anser att han var, får han många svar. Vi hör hur de nästan pratar i mun på varandra för att berätta.
Men när Jesus sen frågar: Vem säger ni att jag är? då blev det först alldeles tyst (läs Matteus 16:13-20 ). Ingen säger något. De ser på varandra. Då tar en av dem, en som hette Simon Jonasson, ett steg fram. Och så ser han på Jesus och säger DU ÄR Messias, den levande Gudens son...
Vilken bekännelse! Du är Messias, den som vi läst om i Skrifterna och längtat efter och hoppats på och bett om. Du är den mannen! Du är Messias, den smorde, Kristus. Du kommer från den levande Guden. Du är Himmelen som landat på jorden.
Jesus är kung, Messias, Kristus, den krönte.. Starkare än allt det onda som vill regera oss. Djävulskapet tappar struptaget på oss.

Andra benämningar på den utlovade Messias är Menachem, som betyder Tröstaren (se Matt 5:4 och jfr Luk 2:25 ). I Hosiannasången sjunger man: Välsignad vare han som kommer (Psalt 118:25-26, Matt 21:9). Han som kommer är en messiastitel. I Bergspredikan finns denna benämning med, när Jesus säger: Jag har kommit (Matt 5:17). Jämför Johannes Döparens fråga Är du den som skall komma?

Avsnittsmeny, vandring 20 5. Att hitta sin identitet
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.