Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 21

4. Ordet

Johannes börjar sitt evangelium just med dessa ord: I begynnelsen. Han tar oss med så långt som mänskligt tänkande kan nå. Johannes säger inte att Jesus begynte före allting utan han säger att innan allting begynte så var Jesus där. I begynnelsen var Ordet.
Jesus kallas här för Ordet. Det finns flera skäl till att han kallas så. För att förstå det kan vi börja med att se vad ordet ORD betyder för oss. Det betyder ju förbindelselänken mellan två personer. Ett ord går ut ur en person och in i en annan. Och det är kanske grundbetydelsen för Johannes när han kallar Jesus för Ordet. Jesus är den kommunicerande länken mellan Gud och människa. Genom Jesus talar Gud till oss. Gud når fram till oss och in i oss.
Men det finns säkerligen fler skäl till att Johannes använde benämningen Ordet på Jesus. Han skriver sitt evangelium i Efesos. Där fanns många åsikter och tankar och filosofier i omlopp. Också då - precis som nu - levde man i en pluralistisk tid. Det fanns åsikter i pluralis. 600 år innan Johannes skrev sitt evangelium fanns en filosof i Efesos som hette Herakleitos. Det var en stor filosof och han hade en skarp hjärna och funderade mycket. Han såg ut över världen och över historien och naturen. Allting flyter, sa han. Fast han talade inte så bra svenska utan hellre grekiska och då hette det: panta rei. Ingenting är stabilt. Allting förändras. Allting flyter. Finns det någon mening med allt detta? Finns det någon avsikt? Finns det någon logik. Det grekiska ordet LOGOS betyder Ord, mening, avsikt. Han forskade och studerade och undersökte. Men han kunde aldrig finna vad han sökte: LOGOS, Ordet, avsikten, meningen ..

Är det inte samma frågor vår tids människor ställer. Finns det någon mening, någon avsikt, någon logik, någon LOGOS?
Men då träder Johannes fram. Han talar rakt in i sin tid och rakt in i vår tid. Det ni söker och undrar och frågar efter, honom har jag funnit. Jag kan hans namn. Och så berättar Johannes om Jesus.

Han har tre ting att säga om Jesus:

1 Jesus är av evighet. I begynnelsen var Ordet.

Innan bergen och skogarna och sjöarna och människorna och djuren fanns,
så fanns Jesus. Jesus är av evighet. Han fanns redan då allting begynte.

2. Jesus är en person. Ordet var hos Gud.

Jesus är där hos Gud, ansikte mot ansikte.
De hör ihop som spegelbilden till den som speglar sig.
De talar med varandra, ser på varandra, älskar varandra,
de hör ihop som far och son.

3. Jesus är Gud. Ordet var Gud.

Det finns inget högre att säga om Jesus än detta:
Jesus var Gud. Det sägs inte att han var nästan Gud.
Det sägs inte att han var lik Gud eller full av Gud. Han var Gud.
Jesus är av evighet.
Jesus är en person.
Jesus är Gud.

Om vi tar bort någon av dessa tre satser förstör vi vår kristendom. Om det inte är evighet hos Jesus, kan han inte ge oss evigt liv. Om inte Jesus är en person, kan han inte vara vår vän den bäste. Om Jesus inte är Gud kan han inte förlåta våra synder, ty endast Gud kan förlåta synder. Just därför att Jesus är av evighet, just därför att han är en person och just därför att han är Gud kan han gör det för mig och dig som ingen annan kan göra.

I begynnelsen var Ordet,
och Ordet var hos Gud
och Ordet var Gud.
Han var i begynnelsen hos Gud.

Men något hände med Ordet.

Avsnittsmeny, vandring 21 5. Ordet blev kött
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.