Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 23

Innan Lukas berättar om Marias jungfrufödelse berättar han om en
1. Gumfödelse

Vi åker hem till ett prästpar i Judéen. De heter Sakarias och Elisabeth.
De hade ett stort problem: De hade inga barn.

Det finns föräldrar som har barn. Då har också de stora problem.

Illustratör: Berit Simonsson OAS-rörelsenAtt ha barn ansågs som en Guds gåva. Sakarias och Elisabet undrade varför Gud dragit undan sin välsignelse från dem. De hade ju bett så mycket om detta. Nu var de gamla. Mänskligt sett var det omöjligt för dem att få barn vid deras ålder.

En dag hände det att Sakarias fick vara med om en märklig upplevelse i Jerusalems tempel. Han gjorde tjänst där. En gång om året fick en präst gå in och tända rökelsen på altaret. Bara en gång kom detta uppdrag till en präst. Det var tydligen inte så stor prästbrist på den tiden. Men nu faller den uppgiften på Sakarias. Det är ett stort ögonblick för den gamle Sakarias. Och ett dramatiskt ögonblick. Ty när Sakarias kommer fram till altaret är han inte ensam. När han ser upp, ser han att det inte är en mänsklig varelse, som står där. Det är en ängel. Och denne ängel presenterar sig:

Jag är Gabriel som sår vid Guds tron
och jag är utsänd att tala till dig
och ge dig detta glädjebud.

(Luk 1:19)

Närvaron av denna himmelska gestalt gör Sakarias förskräckt. Fruktan föll över honom, står det. Det första ängeln därför säger är: Var inte rädd, Sakarias. Och så får Sakarias höra budskapet om att hans drömmar och böner om att få en son skall bli uppfyllda.

Illustratör: Mikael SimonssonDet skall inte bli vilket barn som helst. Han skall bli Herrens redskap bland Guds folk.

Han skall uppfyllas av helig Ande
redan i moderlivet.
Lukas 1:15)

Hur reagerar Sakarias på detta? Det är omöjligt, säger Sakarias. Jag är ju gammal och min hustru är till åren. Vi kan inte få barn. Det är omöjligt! Alldeles omöjligt!!

Och så berättas det att Sakarias, eftersom han inte tror ängelns ord, får vara tyst i nio månader. Vad fantastiskt: Prästen tyst i nio månader! Sakarias kan inte säga något till någon. Han kan inte berätta om sin upplevelse och sitt änglamöte ens för Elisabet, Han kan inte prata bort sin upplevelse. Han kan inte sprida några tvivel omkring sig.

Detta, som ser ut som ett straff för Sakarias för hans otros skull, blir istället något som får honom att växa och mogna i tro. I nio månader får han för sig själv begrunda och bedja igenom det han hört och fått vara med om. Det är kanske ett gott råd till den som fått vara med om starka upplevelser!!

Barnet som Elisabet föder fick namnet Johannes. Det betyder: Gud har visat sig nådig. Han fick längre fram i livet som yrke att bli Döpare.

Avsnittsmeny, vandring 23 2. Jungfrufödelse
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.