Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 24

1. Jesus rider in i Jerusalem

Vi känner igen scenen från första söndagen i Advent. (Läs Matteus 21:1-9 och Lukas 19:28-40 ). Jesus sätter sig på en åsna och rider ned från Oljeberget. Det strömmar till folk från alla håll. Vi ser pojkar som klättrar upp i träden och skär palmkvistar och slänger ned. Männen lägger sin ulstrar som mantlar på vägen. Vi ser tiggare i spindelnät av trasor, vi ser sjuka och handikappade som letar sig fram ur gränderna. Det är som om Jesus då - precis som nu -drar allt elände till sig.
En kärlek strömmar ut från Jesus och hans kärlek väcker en hoppets lovsång i mångas hjärtan. Runt omkring Jesus är hela lärjungaskaran, fler än de tolv. Det är människor som Jesus upprättat och hjälpt att hitta en mening i livet. Lukas berättar att när Jesus kom, så började hela skaran av lärjungar i sin glädje ljudligt prisa Gud för alla de underverk de hade sett. Här var inget ovisst mummel. Man sjöng med stark röst Israels gamla kungssång, sången för Messias.

Hosianna, Davids Son!
Välsignad är han som kommer
I Herrens namn.
Hosianna i höjden

(Matt 21:9, Psalt 118:26)

Hosianna betyder Ack, Herre fräls, ack Herre låt väl gå. Det är ett rop ur nödens djup som sträcker sig mot nådens höjd.

Sätt i gång din fantasi!
När du läser en sådan här händelse använd gärna din fantasi och se dig själv i mitt inne i dessa händelser. Är Jerusalem din inre värld? Ja, vårt inre kan ibland va som ett Jerusalem, en stor bullrig stad med mycket bullrig trafik. Inom dig finns alla dessa viljor, all denna trasighet, alla dessa protestanter inom dig som inte vill att du skall sjunga lovsånger för Messias. Ibland känner du alla dessa slitningar. Jesus vill komma in och tala om att han är din Herre och konung, din frälsare, som dött för dig. Han vill ta hand om alla makter och krafter och viljor omkring dig och i dig. Han vill ge dig Shalom. Det ordet betyder både frid och fred. Vi får frid med Gud, vi får det rätt ställt med Gud för Jesu skull. Men varför tar vi så sällan emot detta?

En som levde sig in i detta intåg i Jerusalem var åsnan som Jesus red på. I Ylva Eggehorns diktsamling "Jesus älskar dig" berättar hon om denna åsna. Jag kan avslöja en stor hemlighet för dig. Det är att åsnan just nu har krupit in vårt skafferi Om du klickar på Ylvas åsna så får du träffa henne.

Avsnittsmeny, vandring 24 2. Jesu fiender smider planer
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.