Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 24

3. Judas Iskariot

Den mest gåtfulla gestalten i Nya Testamentet är Judas Iskariot. Man har försökt förklara hans förräderi på olika sätt.

a) Judas var besviken på de andra lärjungarna.
Namnet Iskariot kan betyda mannen från Keriot. Keriot var en by i Judéen. De andra lärjungarna kom från Galiléen, Judas från Judéen. Han var utbölingen, den annorlunde, skåningen bland norrläningarna. Han kom aldrig riktigt in i gänget. Judas förråder Jesus därför att han var besviken på de andra lärjungarna. De hade skymt Jesus för Judas.

Fråga till oss:
Skymmer vi Jesus för någon människa? Är det i våra församlingar svårt för utomstående att komma in i gemenskapen?

b) Judas var besviken på Jesus.
Man har sagt att Iskariot skulle komma av ordet sikarios, som betyder dolkman. Dolkmännen var de mest nationalistiska bland folket., gerillafolket, ivrarna, som med vapenmakt ville driva ut rommarna ur riket. Judas, som kanske hörde till dem, väntade att Jesus skulle ställa sig i spetsen för en upprorsarmé. När Jesus valde fridsåsnan i stället för stridshingsten, blev Judas besviken på Jesus och gick bort och förrådde Jesus.

Fråga till oss:
Vilken bild har jag av Jesus? Många går besvikna bort därför att man inte riktigt lärt känna vem Jesus är. Jesus får inte vara den han vill vara: Frälsaren, som går i döden för oss för att leda oss till Guds Fadershjärta. Man hade en ytlig bild av Jesus som idealmänniskan, den milde och gode Mästaren, mannen med de djupsinniga tankarna. När svårigheterna kommer vill det till något mer än djupa tankar.

c) Judas var girig.
Johannes berättar i 12:1-8 att Judas ogillade att Maria i Betania slösade bort en dyrbar äkta nardusbalsam, som var värd trehundra denarer. Man kunde sålt flaskan och skänkt pengarna till Lutherhjälpen, menade Judas. "Detta sade han inte för att han brydde sig om de fattiga utan för att han var en tjuv; han hade hand om kassan och tog av det som lades dit". När Judas underhandlade med översteprästerna om att förråda Jesus erbjöds han trettio silvermynt (Matt 26:14-16).
Pengar kan kollra bort en människa. Men även om penningkärleken inte var enda ortsaken till Judas förräderi, så var det nog en av orsakerna.

Fråga till oss:
Känner du suget efter pengar? Ockuperar tanken på pengar, högsta vinsten, dina tankar?
Är Mamon, penningguden, min Herre eller min tjänare?

d) Judas var förblindad.
Bibeln talar om "syndens makt att bedraga". På ett skakande sätt fick Judas erfara detta. Han hade inlåtit sig med en makt, om vars mörka väsen, hand blev underkunnig om först när det var för sent. De mest kusliga ord som sägs om någon människa i Nya Testamentet är när det sägs om Judas: Satan for in i Judas (Joh 13:27). Strax innan berättades det att djävulen redan hade ingett Judas, Simon Iskariots son, att förråda Jesus (Joh 13:2). Först inger Satan tanken i Judas. Så snurrar tanken runt i Judas tanke. Sedan går det hål i tanken och Satan far in…

Bön:
För djävulens försåt och list,
bevare oss milde Herre Gud.

Avsnittsmeny, vandring 24 4. Påskmåltiden
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.