Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 24

4. Påskmåltiden

Vi är nu tillsammans med Jesus hans lärjungar i salen i övre våningen någonstans i Jerusalem. Man äter påskmåltiden med varandra. Denna måltid firas till minne av Gamla Testamentets största händelse: Befrielsen ur Egypten. Det är i samband med den måltiden som Jesus instiftar den heliga Nattvarden. Det är den måltiden vi firar till minne av Nya Testamentets största händelse: Befrielsen på Golgota.

Jesus drar nu oss nu in i dessa händelser. Vi är där tillsammans med lärjungarna. Vi ser hur han under denna måltid lyfter upp ett brödstycke, han bryter det och ger åt lärjungarna och säger: Detta är min kropp. Och sedan ser vi hur han lyfter upp vinbägaren och säger: Detta är mitt blod. Precis som han bryter brödstycket så skall hans kropp brytas ned på Golgota. Precis som vinet hälles ut ur kalken så skall hans blod gjutas ut på korset. Detta som ser så meningslöst ut - att han ska plågas ihjäl - vrids till en mening för oss. Korset är inte ett meningslöst lidande. Det sker för vår skull. Och varje gång vi äter denna måltid skall Jesus själv vara med oss i detta bröd och vin. Vi får höra orden om att vi är älskade intill döden på ett kors: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. I varje nattvard anar vi hans närvaro.
Omkring Jesus i nattvardssalen råder frid, stillhet, glädje. Utanför skockar sig orosmolnen. Därutanför finns Jesu fiender. De väntar på det rätta tillfället. Då kommer de att slå till och slå till hårt. Överstepräster och fariséer kallar samman stora Rådet och säger:

"Vad skall vi göra? Den här mannen gör många tecken. Om vi låter honom fortsätta, börjar alla tro på honom, och då kommer romarna och utplånar både vår heliga plats och vårt folk …." Från den dagen var de fast beslutna att döda honom.
(Joh 11:45-53)

Innan Jesus och hans lärjungar lämnar salen sjunger de "lovsången". Det är psaltarpsalmerna 113-118. Flera av de ord som där står brukar också vi sjunga. Vi kallar dem "bibelvisor". Lyssna till dem och lev dig in att just dessa ord sjöng Jesus den sista kvällen i Jerusalem. Jesus som vet vad som skulle hända honom, vet att han ska gå mot tortyr, korsfästelse och död han sjunger bl.a så här: Man stöter mig hårdeligen för att jag skall falla. Men Herren är min starkhet och min lovsång och han blev mig till frälsning. (Psalt 118:13-14).

Tanke till oss:
Vi vet inte vad som ska hända oss i morgon Men vi får gå in i den okända framtiden tillsammans med Jesus, han som är vår starkhet och vår lovsång. I allt som händer får vi ha vår blick på honom.

Avsnittsmeny, vandring 24 5. Sju steg in i Getsemane
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.