Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 27

Det sjätte ordet:
Det är fullbordat.

När Jesus hade fått det sura vinet, sade han: Det är fullbordat
(Psalm 22:32, Johannes 19:30)

Det finns många bjälkar som hindrar uppståndelsens krafter att fungera i oss. En sådan bjälke är egenrättfärdigheten, som säger: Jag klarar allting själv. Jag måste fullborda, göra färdigt. Den bjälken är stor och tung och den sliter sönder oss. Den finns inte bara i våra ögon och gör oss blinda. Den finns i våra händer och fötter och får våra ryggar att värka. Den får våra hjärtan att sucka och våndas över alla borde och måste, alla dessa krav som får oss att känna: Duger jag verkligen? Nej, jag duger inte, men jag måste fortsätta, jag måste, måste.

Med min fromma möda jag
aldrig fylla kan Guds lag,
sjunger vi.

(Sv Ps 230:2 gamla psalmbokens formulering)

Men vi glömmer så lätt att Jesus kan det vi inte kan. Han fullbordar lagen. Ja, Han har redan gjort det.

Det är fullbordat.

Vilken känsla när man upptäcker det.
Det är som om man har en femmiljonerskuld som måste betalas. Man dignar under kraven. Man kan inte sova. Hur ska det gå? Så kommer plötsligt en dag ett meddelande. Femmiljonerskulden är betald! Du dansar av fröjd. Det gjorde Luther också när han upptäckte att Guds rättfärdighet är något vi får gratis, av nåd.

När vi lägger ned egenrättfärdighetens och självtillräcklighetens bjälke vid korset, börjar vi se klart. Jesus har gjort det. Det är fullbordat. "Han fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet" (Sv Psalm 147:2).

Jesu rättfärdighet är inte belöningen vi får när vi varit snälla tillräckligt länge. Jesu rättfärdighet är startgåvan, som vi får när vi lagt ned egenrätt-färdighetens bjälke vid korset och dött från vårt stora, stackars, lilla, duktiga, ömtåliga JAG.

Jesus ropar på Korset: Det är fullbordat.
Du upprepar hans ord.
Låter det sjunka in i dig
och sjunga i dig.
Ta fram det som ett motord när kravmakterna begär dig.
Det är fullbordat.
Du fullgjorde vad vi borde och blev vår rättfärdighet.
Det ordet förlöser uppståndelsens krafter i dig.

Vet att var och en som överlåter sina bjälkar vid korset, kommer till den punkt då han tillsammans med Jesus får triumferande ropa: Det är fullbordat!
Paulus skriver:

Mitt eget liv utgjutes som offer och tiden är inne då jag måste bryta upp. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst
(2 Tim 4:6-8)

Stanna till här. Begrunda. Bed...

Avsnittsmeny, vandring 27 7. Fader, i dina händer överlämnar jag min ande.
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.