Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 29

2. Jesu grav och vår

När vi bläddrar i vår psalmbok hittar vi många psalmer som säger att Jesu grav kan hjälpa oss bort från rädslan för vår egen grav.

Ej graven oss förskräcker,
den var din bädd också...

(Psalm 150:3)

Av gravens fasa ej ett spår är kvar
och döden mist sin udd
när dig jag har...

(Psalm 189:6)

Graven tycks inte få sista ordet när jag håller ihop med Jesus:

I graven läggs till sist min kropp,
men det kan ej slå ned mitt hopp.
För döden är jag inte rädd,
Ty graven var en gång din bädd.

Vi tackar dig, o Jesu kär,
som oss igenom döden bär.
Se, gravens mörka port blir ljus,
en ingång till vår Fader hus.

(Psalm 458:4-5)

När jag skall lämna världen,
O lämna du ej mig,
Och låt vid hädanfärden
Min blick ej släppa dig.
När ångest trycker anden i sista kampens nöd,
Kom då och lossa banden,
O Jesu, för din död.

(Psalm 144:6)

De som har skrivit dessa psalmer har erfarenheter av Jesu närvaro. Och dessa erfarenheter kan både du och jag få. Gud sände Jesus till oss för att vi ska få ana det eviga livet redan nu.

Detta är evigt liv att de känner dig, den ende sanne Guden, och den du har sänt, Jesus Kristus.
(Joh 17:3)

Hör vi ihop med Jesus har vi övergått från döden till livet (Joh 5:24). När Johannes ger oss sin berömda lovsång till Jesus (den s.k. Johannesprologen i Johannes kap 1) sjunger han:

I honom var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det.

Överallt där Jesus-ljuset får komma in måste mörkret vika. Också det svåra mörker som vi kan uppleva i dödsskuggans dal kan inte besegra Jesus-ljuset. Hans ljus är till för alla: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12).

Praktisera ljusorden.
Dessa tankar kan du praktisera i ditt liv. Gör så här: Tänd ett levande ljus. Bli stilla där. Upprepa för dig själv de ljusord som står här ovan. Jesus är närvande hos dig genom dessa ord.

Dela det fina med Jesus.
Börja sedan tala med Jesus om ditt liv. När du tänker tillbaka på ditt liv så ser du att där finns mycket fint, mycket du har att vara både tacksam och glad över. Leta fram några sådana händelser. Dela dina tankar med Jesus.

Låt Jesus ta hand om såren.
Sedan finns det sådant i ditt liv som gör ont när du tänker på det. Människor har sårat dig, gjort dig besviken, övergivit dig. Be in Jesus i dessa händelser. Han som är ljuset kan driva bort mörkret där. Får han ta hand om dem, komma in med sårvård och läkedom och helande, så händer det något: Minnen finns kvar men de gör inte så ont längre. Du får kraft att förlåta.

Låt Jesus-ljuset lysa in i dina "skämsminnen"
När du tänker tillbaka på ditt liv, ser du sådant som du skäms över: Du gjorde människor illa, levde så själviskt, fick andra att gråta. Låt Jesus-ljuset lysa in där. Bekänn din synd vid Jesu kors. Om vi vandrar i ljuset liksom han är i ljuset så har vi gemenskap med varandra och Jesu hans Sons blod renar oss från allsynd
(1 Johannes brev 1:7).
Det ligger en död i mörka minnen. Men när du tar in Jesus-ljuset i dem förvandlas de till liv. Du övergår från döden till Livet.

Ljus för framtiden.
Det som oroar dig är kanske också framtiden. Men när du tänder Jesus-ljuset i ditt liv och börjar tala med Jesus om din oro märker du att framtiden har fått ett ansikte. Du ser hur Jesus vänder sitt ansikte mot dig och säger: Var inte rädd. Följ mig. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

Med denna övning tränar du dig för himmelen redan nu.
När du håller Jesus i handen behöver du inte vara rädd för att dö. Graven får inte sista ordet.

Vad ljus över griften!
Han lever, o fröjd!

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
Avsnittsmeny, vandring 29
Utskriftsvänlig vandring
Nyfikenhetsvandring 30
-
Nederstigandets NÄR, VAR, VILKA OCH VARFÖR?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.