Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 32

6. Maria från Magdala

Den andra som får besök är Maria Magdalena. Vi läser om detta hos Johannes:

Men Maria stod och grät utanför graven. Gråtande lutade hon sig in och fick då se två änglar i vita kläder sitta där Jesu kropp hade legat, en vid huvudet och en vid fötterna. Och de sade till henne: "Varför gråter du, kvinna?" Hon svarade: "De har flyttat bort min herre, och jag vet inte var de har lagt honom."
När hon hade sagt det, vände hon sig om och såg Jesus stå där, men hon förstod inte att det var han. Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?"
Hon trodde att det var trädgårdsvakten och svarade: "Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom."
Jesus sade till henne: "Maria." Hon vände sig om och sade till honom: "Rabbouni!"

(det är hebreiska och betyder mästare)
Jesus sade: "Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, min Gud och er Gud."
Maria från Magdala gick då till lärjungarna och talade om för dem att hon hade sett Herren och att han hade sagt detta till henne.

(Johannes 20:11-18)

Ensam

Det var vinter för Maria Magdalena. Plötsligt hade allt som var varmt och fint bara blivit helt djupfryst. Emmausvandrarna hade varandra att tala med. De kunde dela smärtan och sorgen och besvikelsen med varandra. Men Maria var alldeles ensam.

Demoner

Maria står och gråter utanför graven. Jesus hade betytt så mycket för henne. Jesus hade befriat henne från sju onda andar. Det betyder inte att hon var mentalsjuk. Hon hade säkerligen fångats in i det ockulta, övat svartkonst, gått över till Satans område, fått kontakt med onda andar. Det är ju precis detta som händer idag, där kristendomen går ut. Då kommer något annat in i stället.

Finns någon mening?

Jesus hade befriat Maria Magdalena. Och det finns många idag som kan vittna om hur Jesus befriat dem från denna fångenskap i det ockulta. Jesus hade befriat Maria, gett henne hennes människovärde tillbaka. Andra hade sett ned på henne. Jesus hade rest henne upp. Men nu var Jesus död. Allt som var ljust och vackert och fint var borta. Jesus var borta, Jesus var död. Fanns det mer någon mening i detta livet? Det är inte svårt att leva sig in hur Maria känner sig.

Gråta ut sin nöd

Även om vi känner facit och vet att Jesus uppstått, behöver vi den här skildringen av Maria. Vi behöver som hon få gråta ut vår nöd och vår ensamhet och vår övergivenhet så att uppståndelsen budskap verkligen kan få landa inne i oss, i våra hjärtan.

Gravrov?

När Maria lutar sig in i graven, ser hon inte Jesu kropp ligga där. Den enda förklaringen på det var att ett gravrov måste skett. De har flyttat bort Jesus. Det gör att sorgen blir ännu starkare. Nu har hon inte ens en grav att gå till och sörja vid. Men graven var inte alldeles tom. Hon får se två änglar i vita kläder. Vita kläder är de himmelska kläderna, som alla som kommer till himlen får på sig, vita fotsida kläder. Det är Kristi rättfärdighets kläder.

Lyssna in budskapet

Här på jorden kan ibland himmelen öppna sig över oss och vi får se budbärare i vita kläder. Då är det viktigt att vi lyssnar in budskapet i våra hjärtan. Då kan ordet om Jesus få befria oss och rena oss och hjälpa oss att ha vårt livs förankring i hans rättfärdighet.

Vad gjorde änglarna?

Vad gjorde änglarna i graven? De satt, står det. Och eftersom änglarna var där, var där alldeles ljust. Dessa änglar hade sett uppståndelsen. De visste vad som hänt. En gång hade dessa änglar tittat ned från himlen då Jesus föddes i Betlehem. Och de hade varit med i änglakören:

Ära åt Gud i höjden och frid på jorden bland människor som han älskar.
(Lukas 2:14)

Då hade Jesus fått liv. Men också nu hade han fått liv. Änglarna hade sett vad som hänt med den döda kroppen. Den hade fått liv. Den hade rest sig upp och gått ut ur linnebindlarna. Änglarna såg detta. De var de enda vittnena till vad som skett. Och säkerligen sjöng de och hoppade och dansade av fröjd. De var lite ansträngande för dem. Därför står det att de nu satt. De behövde tydligen pusta ut.

Varför gråter du?

När Maria Magdalena kommer till graven frågar de henne med förvåning: Varför gråter du? De var förvånade. Hur kan man gråta på en sån här dag? Vilken happy day! sa de. Änglar kan tala engelska.

Var är min Jesus?

Men Maria hör inte och förstår inte deras glädje. De har flyttat bort min herre och jag vet inte var de har lagt honom. Är detta vi? Någon eller några har tagit bort Jesus ur våra liv. Var förut glada bekännande kristna. Men så hände något som gjorde att man blev inställd på nej-sidan. En motgång, en kris, som gjorde oss bittra. En framgång, som gjorde oss dästa, oandliga, döva för tonen från himlen.

Varför gråter du?

Nu händer något med Maria Magdalena. Maria får höra en röst bakom sig. Varför gråter du, kvinna? Den rösten säger samma sak som änglarna.
Men sen kommer en fråga till: Vem letar du efter? Det är Jesus som står där. Men Maria är så fångad av sin sorg att hon inte ser någonting. Vi kan ibland känna igen oss här. Det svåra som händer kan göra oss mycket självupptagna. Man ser ingen annan än sig själv. Men Jesus själavårdar henne. Han leder henne bort från hennes känslor. Känslor kan låsa och binda. Han får henne att reflektera.

Bearbeta problemen. Varför gråter du? Vem letar du efter? På detta sätt leder Jesus henne steg för steg från ovisshet till visshet.

Maria tror först att det är trädgårdsvakten som talar till henne: Om det är du som har burit bort honom, herre, så säg mig var du har lagt honom, så att jag kan hämta honom.

Vakt eller min Herre?

Kan det vara så här med oss? Vi ser Jesus som vakten, den som håller efter oss. Vakten tar bort glädjen och livet och gör livet trångt och instängt. Finns den bilden av Jesus hos dig? Du behöver kanske va stilla och lyssna till vad Jesus verkligen säger.

Mirjam

Vad säger Jesus: Han säger: Mirjam! Då blixtrar det till för Maria. Hon vänder sig om. Hon ser att det är Jesus och ropar: Rabbouni! Min mästare. Jesus är inte vakten som håller efter oss. Han är Mästaren, min mästare. Den som är starkare än allt det onda. Den som vill komma var och en av oss personligen nära: Hör hur han säger "Mirjam". Byt ut det mot ditt eget namn ...Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min!

Mirjam-Rabbouni!

Mirjam - Rabbouni. Vilken kärlek! Maria tycks göra en rörelse mot Jesus som om hon ville hålla fast honom. Då säger Jesus: Rör inte vid mig, jag har ännu inte stigit upp till min fader. Varför får inte Maria röra vid Jesus medan Tomas fick uppmaningen att göra det. Kanske beror det på att Maria ville ha Jesus för sig själv. Man kan bli självisk i sin kristendom, gudsnjutning i stället för gudsfruktan, man vill ha ljuvliga känslor, myskristendom.

Gå och ge!

Men Jesus menar nu: Detta är inte sättet på vilket vi ska umgås. Jag går nu till fadern. Vill du ha kontakt med mig och gemenskap med mig så se upp mot den himmelska tronen. Sträva efter det som finns däruppe där Kristus sitter på Guds högra sida (Kol 3:1). Vi behöver himlen för att leva på jorden. Vi behöver ta himlen med oss till våra bröder och systrar: Gå till mina bröder och säg dem att jag stiger upp till min fader och er fader, till min Gud och er Gud. Gå! Gå ifrån sig själv till andra. Gå och ge. Viktigt steg för att hitta ännu mer glädje. Vi får hjälpa varandra att hitta syskonkärleken. Jesus kallar oss för bröder, syskon. Vi får hjälpa varandra att hitta in i Guds faderskärlek. Jesus "stiger upp till min fader och er fader". Maria lyder. I lydnaden kommer glädjen.

Nästa vandring ska vi tala om ordet IGEN.
På tredje dagen uppstånden IGEN ifrån de döda.
Till dess: Gå och smaka på detta trosord.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
Avsnittsmeny, vandring 32
Utskriftsvänlig vandring
Nyfikenhetsvandring 33
-
IGEN
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.