Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 34

3. Vi får leva i ett nytt liv

Vi födes in i detta rika liv genom det heliga dopet. Vi får ett liv som döden inte rår på. Evigt liv redan nu. Vi blir himmelrika redan nu. Vi går över från döden till liv redan nu. Vi får tillgång till en kraftkälla som bär oss genom våra vardagar.

Kraftkällan heter i Kristus. För tvåtusen år sedan hände något alldeles fantastiskt i mänsklighetens historia. Jesus hade blivit piskad, slagen och torterad. Han hade blivit fastspikad på ett kors, dödad, svept i en linneduk och lagd i en grav, denne Jesus visar sig i full vitalitet och kraft. Han lever!

Det onda fick aldrig makt över Jesus.
Fienden Synden kunde aldrig lägga syndens bojor på Jesus eftersom han var lydig intill döden på korset. Det sitter ju ett litet snöre i varje synd. Synden binder. Men Jesus blev inte bunden därför att han aldrig syndade.
Fienden Döden kunde inte hålla fast Jesus. Det fanns inga rep och bojor och snören som kunde binda honom. Var och en som syndar är slav under synden (Joh 8:34). Men synderna band aldrig Jesus eftersom han inte syndade. Döden kunde inte behålla Jesus i sitt våld. Han gick in i dödsriket och ut därifrån.
Fienden Fan (fan betyder "fienden") och Ondskans alla makter fick aldrig Jesus i sitt våld. Påskdagen är kristenhetens största glädjedag. Och djävulens svartaste olycksdag. Detta fantastiska hände för två tusen år sedan.

Den 19 april 1927, på Olaus Petri dag, hände det något fantastiskt i mitt liv. Jag döptes in i Kristus. (När är din dopdag?). Jag blev en lem i Kristi kropp. Jag transplanterades in i hans kropp. Jag fick hans namn - jag blev en kristen. Var och en som är döpt kan titta på sig själv och säga: Dessa händer och fötter och öron och ögon är en del av Kristi kropp. Jag tillhör honom. Och det som hände med Kristus för två tusen år sedan, händer med varje lem som blivit intransplanterad i hans kropp. "Where you there when they crucified my Lord?" sjunger med stor inlevelse de amerikanska slavarna. Var du där, när de korsfäste min Herre? Ja, jag var med där. Alla döpta var med där. Ty Jesus tog inte bara synderna med sig på korset. Han tog också syndarna med sig dit. Vet ni inte det? frågar Paulus och tittar förvånat på oss. Har ni inte läst mitt brev till svenskarna kapitel 6, vers 3 och 4? (Ja, jag skickade visst en kopia till romarna också, säger Paulus).

Vet ni då inte att alla vi som har döpts in i Kristus Jesus, också har blivit döpta in i hans död? Genom dopet har vi alltså dött och blivit begravda med honom för att också vi skall leva i ett nytt liv så som Kristus uppväcktes från de döda genom Faderns härlighet
(Romarbrevet 6:3-4)

Vi skall leva i ett nytt liv. Vi är kallade till det genom dopet. Det blir nytt då vi lever med Jesus som vår Herre.
Ty därför har Kristus dött och åter blivit levande att han skall vara herre över både döda och levande.

(Romarbrevet 14:9 NT17)

Avsnittsmeny, vandring 34 4. Vi får leva av Guds förlåtelse
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.