Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 34

7. Vi får leva med ett nytt framtidshopp för oss själva

Framtidshoppet är individuellt

Kopplar man bort Jesus så blir hos de flesta på jorden kvar en fruktan för den personliga döden. Allt det vi gör och allt det som driver oss är en kamp mot förintelsen och mot döden.

Jesus räddar sina lärjungar från denna skräck för döden. Vi får veta att vi inte bara kan överleva döden utan också bli uppväckta från den. Vi kommer att få nya kroppar som är lika hans uppståndelsekropp.

Han skall förvandla den kropp vi har i ringhet så att den blir lik hans kropp i härlighet.
(Fil 3:21)

Han kallas inte bara "förstlingen"
Nu har Kristus uppstått från de döda, som den förste av de avlidna.
(NT 17 1 Kor 15:20)

Han kallas också "den förstfödde"
Ty dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild, så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder.
(Romarbrevet 8:29)

Båda bilderna ger samma försäkran. Jesus var den förste som uppväcktes. Allt hans folk skall följa honom. Vi kommer att få en kropp sådan som hans.

Och liksom vi blev en avbild av den jordiska, skall vi också bli en avbild av den himmelska
(1 Korintierbrevet 15:49)

Avsnittsmeny, vandring 34 8. Vi får leva med ett framtidshopp för världen
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.