Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 34

8. Vi får leva med ett framtidshopp för världen

Vi tror att Jesus skall komma tillbaka i stor härlighet för att föra historien mot sin fullbordan i evigheten. Han kommer inte bara att uppväcka de döda. Han vill också återföda jorden.

Sannerligen, vid världens återfödelse, när Människosonen sätter sig på härlighetens tron, skall också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar
(Matteus 19:28)

Då skall han göra allting nytt.
Se, jag gör allting nytt. (Upp 21:5) Skapelsen skall befrias och ett nytt universum komma.

Skapelsen skall befrias ur sitt slaveri under förgängelsen och nå den frihet som Guds barn får när de förhärligas
(Romarbrevet 8:21)

Efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor
(1 Petrus brev 3:13)

Det kristna hoppat i Nya Testamentet är en mycket materiell förväntan både för individen och för kosmos. Det löfte som individen som tror på Jesus får, är i första hand inte löftet att få överleva och inte att bli odödlig, utan att få uppstå i en förvandlad kropp. Och destinationen för kosmos är inte en andlig himmel utan ett nyskapat universum.

Finns det några bevis för att inte bara vi utan också världen skall bli totalt förnyade. Ja, Jesu uppståndelse är grunden för dessa förväntningar.

Gud ger oss ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda

(1 Petrus brev 1:2)

Jesu uppståndelse var början till Guds nya skapelse. Det är inte nog att tro att Jesu personlighet fortsätter att leva. Vi behöver veta att hans kropp blev uppväckt. Jesu uppståndelse försäkrar oss om att vi kan få förlåtelsen för det vi gjort i våra gårdagar. Jesu uppståndelse hjälper oss att leva nu i Guds kraft.

Jesu uppståndelse hjälper oss att med förtröstan se framåt. Vi har fått ett levande hopp.

Bädda ned detta trosord i ditt hjärta, gå och gnola på det. Och se vad som sedan händer!

Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
I sin stora barmhärtighet
har han fött oss på nytt till ett levande hopp
genom Jesu Kristi uppståndelse från de döda.

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.
Avsnittsmeny, vandring 34
Utskriftsvänlig vandring
Nyfikenhetsvandring 35
-
UPPSTIGEN
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.