Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 36

2. Snabbt - men inte plötsligt

Himmel och jord skall förgå, säger Jesus. Hela Guds skapelse skall gå sönder. Denna händelse kommer att ha många förebud. Matteus räknar upp en lång rad av svåra händelser i kapitel 24:

Falska Messiasgestalter skall bedraga många, vers 4
Stridslarm och krigsrykten skall höras, vers 6
Hungersnöd och jordbävning ska inträffa, vers 7
Jesu vänner skall bli hatade, vers 10
Kärleken kommer att kallna, vers 12
Budskapet skall förkunnas för hela världen, vers 14
Man skall vanhelga helgedomen, vers 15
Falska profeter kommer med stora tecken, vers 24
Se Människosonens tecken på himlen, vers 30
Se efter vad som händer med fikonträdet, vers 32

Lukas säger ungefär samma sak i kapitel 21. Där talar Jesus om att

tecken skall visa sig i solen och månen och stjärnorna och på jorden skall hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor skall förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter skall skakas.
(Matteus 21:25-26)

Allt ska tydligen ske snabbt. Men ändå inte alldeles plötsligt. Man ska hinna reagera. Ångesten, ja, ängslan, förskräckelsen bara ökar. Man ringer ned kvällstidningarna. Man köar vid psykiatriska kliniker. "O doktorn, skriv ut något lugnande. Mina nerver håller inte." Och man ringer till Stiftsgården: "Har ni någon plats kvar, jag måste komma bort." Man rafsar ihop sina ägodelar. Mannen tar fram sina ägodelar. Kvinnan rycker till sig sitt smyckeskrin. Pojken kramar sin nalle.

Men inte bara människor skall stå skakade inför det som sker. Himlens makter skall skakas. Det syftar troligen på de änglar, som fått i uppgift att vaka över stjärnorna. Också de bävar.

Men detta är inte det enda som skall ske.

Avsnittsmeny, vandring 36 3. Någon kommer på himlens moln
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.