Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 38

Kära, modiga surfare!

Förra vandringen slutade med att fråga vad Jesus skall göra när han kommer tillbaka. Och trosbekännelsens svar är: … till att döma levande och döda. Jag skrev också att de krokiga tankar som där finns ska vi försöka räta ut under nästa vandring. Och jag skrev: Välkommen då - om du vågar!
Och nu har du vågat komma hit, kära modige surfare. Det krävs mod att ta tag i de svåra tankar som här finns. Bibeln talar ju inte bara om en himmel på andra sidan graven. Den talar också om ett helvete. Detta ord helvete är ju ett av de vanligaste orden i svenskt umgängesspråk. Man talar inte så mycket om det i kyrkan nuförtiden. Helvetespredikanterna hittar man inte så ofta i våra kyrkor. De finns på företagens lunchrum, skolornas rastgårdar och i bastun, "där det är så in i helvete varmt". Där två eller tre är församlade där är ju ofta helvetet med dess invånare mitt ibland dem. I alla fall att döma av deras ordval. Finns det ett helvete? Vi ska se på den frågan under denna vandring. Finns det en dom på yttersta dagen? Vi kan också fråga: finns det en yttersta rättvisa? Finns det en himmel där alla dom som blivit trampade på, förnedrade, misshandlade, förtryckta, skadade kan få upprättelse? Få vi själva behandla människor omkring oss hur som helst utan att det rör varken Gud eller människor i ryggen?
Där finns också en fråga som många ställt sig: Kan Gud verkligen döma oss? Vad vet han om lidande och nöd? Svaret på den frågan kan du hitta om du trycker på den stora slätten inför Guds tron. Då kommer du till Skafferiet där svaret ligger i förvar.

Läs det och gå sedan vidare på denna vandring. Om du vågar? Jag skall försöka lotsa dig genom denna vandring.

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.

Vi ska på denna vandring försöka se in i orden och bakom orden TILL ATT DÖMA LEVANDE OCH DÖDA. Vi ska få se hur de orden kan både trösta lära förmana och varna oss.

Följande hållplatser finns:
  1. Det är Kristus Konungen som kommer för att döma.
  2. Höger eller vänster om marsch.
  3. Hur stämmer förtappelsen med Guds kärlek?
  4. När ljuset kom i världen.
  5. Att vandra i ljuset.
  6. Tillbaka till den första kärleken.

Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandring 21...

Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.