Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 38

2. Höger eller vänster om marsch

Det är Jesus som talar om detta. Det finns ett "höger och vänster om" på den yttersta dagen.

Dem som står till höger:

Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ´Kom ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse`.
(Matteus 25:34)

Jesus talar allra helst om himmelen. "Det är med himmelriket som …" , det uttrycket förekommer över 80 gånger i Jesu undervisning. Jesus älskar att tala om livet i Guds rike. Han satsar sitt liv på att vi ska få veta om himmelriket. Så älskade Gud den här bråkiga världen med oss alla underliga, knepiga, konstiga och underbara människor att han sände Jesus till oss för att ingen skall behöva gå under utan i stället få evigt liv. (Joh 3:16).

Ty Gud sände inte sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom.
(Johannes 3:17)

Gång på gång ropar han ut: Kom till mig …Kom och ta emot Faderns välsignelser redan nu. Detta får vi höra söndag efter söndag. Också den sista söndagen i kyrkoåret, Domssöndagen, för den är Kristi herrlighets dag, den är Kristus Konungens fest.

Men mellan den första söndagen i Advent och den sista söndagen i kyrkoåret, kommer mängder av söndagar som berättar om hur himlen kommer till oss genom Jesus.

Under Jultiden får vi höra om hur Gud kommer till oss i nattens timmar,. Han kommer in i vårt mörker och blir ett barn i Betlehem.
Under Fastan och Passionstiden får vi höra om hur Jesus går in under vår synd, vår nöd och vårt mörker för att leda oss igenom.
Påsktidens söndagar talar till oss om Jesu seger över synd, död och allt djävulskap.
Pingstens budskap är att vi får veta hur vi kan fyllas av ande och liv och himmelsk kärlek..
Den långa Trefaldighetstiden hjälper oss att leva ut hans kärlek. Vi får erfarenheter av hur det onda släpper taget på oss när vi lever nära Jesus och hur himlens alla möjligheter öppnas över oss när vi är tillsammans med Jesus.

Varje år har drygt 60 helgdagar. Varje söndag har ett segerbudskap att ge dig. Vi får hjälp att leva i det kraftfält som Nya Testamentet kallar i Kristus. På 100 år får du 6.000 proklamationer av Jesu seger! Kyrkoårets söndagar vill inte få oss att tro att vi borde gå hem och känna oss fördömda.

Det finns ingen fördömelse för dem som i Kristus Jesus.
(Romarbrevet 8:1, Folkbibeln)

Dem som står till vänster.

Jesus talar mycket om himmelriket. Inte vid något tillfälle ägnade han ett helt undervisningspass åt att beskriva himlens motpol. Men han undanhöll aldrig livets risk för oss. Han målade himlens liv och glädje - men mot en bakgrund, mörkret utanför. Man kan gå miste om himlen. Man kan gå förlorad. Det finns enligt Jesus ett helvete.

Sedan skall han säga till dem som står till vänster: ´Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga eld som väntar djävulen och hans änglar
(Matteus 25:41)

Vi kan inte gå förbi dessa svåra, skakande ord i Jesu undervisning. Jesus säger inte bara Kom, ni som.. Han säger också till somliga: Gå bort... Det finns tydligen två möjligheter, bara två. Somliga till himlen och andra till det som kallas den eviga elden. Helvetet beskrivs här som den eld som väntar djävulen och hans änglar. Den platsen var aldrig, ALDRIG, ämnad för någon människa. Men ändå får somliga tydligen gå dit. Hur förstå det? Det hjälper oss inte mycket att säga att detta är fel. Finns förtappelsen så finns den oberoende av vad vi tycker eller tänker. Men här går våra tankar i krok.
När Jesus säger detta anar vi hur hans stämma vibrerar av kärlek. Man kan gå vilse i livet. Han vill att vi ska stanna till och tänka till och sluta upp att rulla fram i våra gamla hjulspår, där allt går fort av bara farten.

Vi behöver stanna till och be med Psaltaren 139:23-24

Utrannsaka mig Gud, och känn mitt hjärta,
Pröva mig och känn mina tankar,
Och se till om jag är stadd på en olycksväg,
Och led mig på den eviga vägen.

Avsnittsmeny, vandring 37 3. Hur stämmer förtappelsen med Guds kärlek?
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.