Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 38

6. Tillbaka till den första kärleken

Den första kärlek, vad är det?
Johannes svarar: Vi älskar, därför att han först älskade oss. (1 Joh 4:19).
Och han älskar oss inte därför att vi är så skötsamma och duktiga. Han älskar oss därför att han älskar. Gud är kärlek (1 Joh 4:16).

Den första kärleken, vad är det?
Jesus säger: Så som jag har älskat er, skall också ni älska varandra
(Joh 13:34).

När vi hör ett sådant ord av Jesus, fastna vi väldigt lätt i den andra delen - skall också ni älska varandra. Vad ska vi nu göra för Jesus-duktigheter mot varandra? Men Jesus säger till oss. Dröj kvar i den första delen: Så som jag har älskat er. Dröj där, bli kvar där, låt min kärlek bara tränga in i dig, genomströmma dig, fylla dig. Det Jesus vill är att ordna vår inre motor. Vår inre motor drivs av kärlek. Inte av Krav och Bud och Måste och Borde. Gud beskriver denna inre motor hos Hesekiel:

Jag skall stänka rent vatten på er, så att ni blir rena.
Jag skall rena er från all er orenhet
och från alla era eländiga avgudar.
Jag skall ge er ett nytt hjärta
och låta en ny ande komma i ert bröst.
Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp
och ge er ett hjärta av kött.
Jag skall låta min Ande komma i ert bröst
och göra så, att ni vandrar efter mina stadgar
och håller mina lagar och gör efter dem.

(Hesekiel 36:25-27)

Huvudordet i den stora domtexten hos Matteus 25:31-46 är Jesu ord till dem som står på högra sidan: Kom ni som har fått min Faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse (Matteus 25:34)
Gud har sedan världens skapelse förberett himmelska överraskningar för oss.
Gång på gång förbereder han oss för det. Han låter Jesus säga till oss: Kom till mig.
Jesus säger: Kom till mig ni som inte klarat av att va snälla: jag ska ge. Kom ni som törstar efter ett rikare liv: Kom och drick. Kom ni som hungrar efter himmel och renhet: Smaka och se att Gud är god (Psaltaren 34:9). Kom ni som känner er instängda i er själva och de förhållanden ni lever i: Jag skall låta er slippa ut och hoppa som kalvar som har varit instängda i stallet (Malaki 4:2).. Kom ni som inte mår bra: Jag är Herren, er Läkare (2 Mos 15:26).

Herren vill reparera min inre motor.
Han öppnar mina ögon så att jag ser Herren i de minsta.
Ser dem bakom maskerna och fasaden.
De är hungriga efter mening.
De är törstiga efter att hitta källan med det verkliga livet.
De är hemlösa och irrar därför omkring och går på det ena efter det andra. De mår inte bra.

Ger vandringen ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka på kontakt sida längs ner.
Avsnittsmeny, vandring 37
Utskriftsvänlig vandring
Hur vi får hjälp av den helige Ande
att leva tillsammans som Kyrkans folk i Guds kyrka
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.