Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 45

4. Jesus - i Nasaret

Läs Lukas 4:16-30 ...

Jesus predikar i synagogan
Ryktet om Jesus sprider sig snabbt, berättar Lukas. Alla pratar om Jesus. Och i Nasaret pratar man också. Säkerligen är man inte så lite stolt över att en nasaretsbo fick så mycken uppmärksamhet. Så kommer Jesus till Nasaret. Det är sabbat. Mycket folk trängs i synagogan. Jesus får ta emot Jesajarullen och läser dagens text från Jesaja 61

Herrens Ande är över mig,
ty han har smort mig till att predika glädjens
budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de
fångna och syn för de blinda,
för att ge de betryckta frihet
och predika att nådens år från Herren.

(Lukas 4:18-19)

Sedan säger Jesus att detta har gått i uppfyllelse för dem som lyssnar till honom. Den första framtidsvisionen i Gamla Testamentet att det skall komma en Messias över vilken Guds Ande vilar, det är uppfyllt i Jesus.

Reaktion på Jesu predikan
Vad blir reaktionen i Nasaret?

Bibel 2000 säger:
Alla prisade honom och häpnade över
de ljuvliga ord som utgick ur hans mun.
(4:22)
Folkbibeln översätter:
Alla vittnade emot honom och häpnade över de nådens ord som utgick från hans mun.

Alla prisade honom , säger X2000. Men varför blev det då så mycket rabalder? Det var ju ljuvliga ord
Alla vittnade emot honom, säger Folkbibeln. Folk reagerar mot att han tar dessa ljuvliga, nådens ord i sin mun.

De utgick ju ur hans mun. "Det är ljuvliga ord. Men ska han ta dessa ord i sin mun?" Vilken förmätenhet. Hela synagogan kommer i uppror. Ögonen blixtrar. Knytnävar höjs. Vassa ord slungas ut. "Ska han, Josefs son, ta sådana ord i sin mun? Vem tror han att han är egentligen, han, Jesus Josefsson?"

De tre frestelserna kommer igen
När det lugnat sig något börjar Jesus tala. Vi anar en djup sorg, ja nästan vredens upprördhet i hans röst:

Utan tvekan kommer ni att vända detta ordspråk mot mig: Läkare bota dig själv och säga: Vi har hört allt som hände i Kapernaum. Gör det också här i din hemstad."
(Luk 4:23)

Kan vi känna igen oss här? Ja, vi kan i alla fall känna igen den första frestelsen i öknen: Lev för dig själv. Se till att du själv får det bra. Läkare bota dig själv. Är det inte i den frestelsen som vi själva ofta är så fångade. Man är sig själv närmast. Lev för dig själv. Jesus sa nej till den frestelsen. Han ville inte va en frälsare för sig själv. Han vill hjälpa oss ur den frestelsen. Han vill befria oss från vår nöd så att vi kan dela hans nöd med andra.
Men man sa inte bara: Läkare bota dig själv. Man kom också med krav på att Jesus skulle göra under precis som i Kapernaum. Och är inte detta den tredje frestelsen från tempelmuren (tredje enligt Lukas, andra enligt Matteus) Kasta dig ned. Imponera på andra. Gör ett cirkustrix. Gör något som kittlar våra nerver. Men de under Jesus gjorde, gjorde han därför att människor var i nöd, inte för att imponera. Matteus berättar om ett besök som Jesus gjorde i Nasaret. Jesus gjorde inte många kraftgärningar där eftersom de inte trodde på honom. (Matt 13:58)

Fattar ni det här? Jesus kunde inte göra särskilt mycket i Nasaret av samma skäl som han inte kan göra särskilt mycket i Sverige. I många andra länder, ja. Men väldigt litet här.

Varför? Jo, därför att man både i Nasaret och i Sverige ser ned på Jesus. Man har en liten lyckojesus som ska ställa upp när det passar mig. Och när han inte ställer upp, anklagar man honom. I Bibeln är vatten symbol för liv, hälsa, friskhet. De strömmar av levande vatten, som kommer från Jesus, når mig inte om jag håller Jesus därnere. Vatten rinner uppifrån och ned. Jag måste stiga ned och se hur Jesus sitter på tronen. Jesus är Herre. Annars blir det bara livaktighet, men inte liv. Det blir duktigheter som gör oss trötta. Det blir krav och kramp och en massa andra dumheter.

Låt oss dröja oss kvar i Nasarets synagoga lite till. Och vi frågar: Varför händer så lite ibland oss? Går så trögt. Så lite djupglädje. Varför? Därför att vi faller för den andra frestelsen på berget: Böj knä för Satan (andra enligt Lukas, tredje enligt Matteus).

Det är för oss som det var på Elias tid. (4:25). På Elias tid hade man tagit ned Gud från tronen. Och man hade placerat Baal där. Baals religion var en fruktbarhetsreligion. Man dyrkade sex där. Baal gav njutning. Men i nöden är Baal maktlös. Så också hos oss. När man sätter andra gudar, sexgudar och prylgudar och högfärdsgudar på tronen, har man inte längre någon Jesus som kan hjälpa. Från dessa gudar som vi sätter på våra troner tar vi emot fröet till undergång.

En som såg nöden var Elia, en lite tuff man från Gilead. Hans namn var sammansatt av de två namn på Gud som man hade i Israel: El = Gud och Yah = Herre. Och ordagrant betyder det namnet: Gud är Herre. Så fort han visade sig sa man: Där går Elia! Det man då egentligen sa, det var: Gud är Herre.. Så kommer hungersnöd. Gud kunde inte göra något åt den. Han gick förbi sitt folk. Drog undan sin hand. Ty när man inte ville ha den, när man stöter bort Guds frälsarhänder, drar han undan sitt skydd. Han tvingar inte sina lösningar på oss.

Folket lyssnade inte. Men en hednisk kvinna lyssnade. Jag har befallt en änka att förse dig med föda, sa Gud (Lukas 4:26, 1 Kungaboken 17:7-16) Hon lyssnade och lydde. Men Guds folk lyssnade inte.

Ansikte av spetälskesjuk...Jesus fortsätter och pekar på orsaken till att inget händer. Han talar om vad som hände på Elisas tid. (4: 27, 2 Kungaboken 5:1ff). Många spetälska fanns då. En fruktansvärd sjukdom. Ungefär som aids i vår tid. Gud kunde inte gripa in bland sitt folk, men han botar en hedning, Naaman från Syrien. Denne lyssnade till Elisa. Och han lydde. Han doppade sig sju gånger i Jordan, som Elisa befallt honom. Och han blev frisk.

Jesus gick rakt igenom folkhopen
Det är en kamp att lära sig lyda. Var beredd på kamp. Och var beredd på motstånd, hat. I Nasaret blev de alldeles ursinniga på Jesus. De reste sig upp och drev honom ut ur staden och förde honom ända fram till branten av det berg, som deras stad var byggd på och ville störta ner honom. Varför? Därför att Ljuset störde dem. Är det inte detta som vi ser idag? Man ropar: Bort med Jesus, bort med kyrkan, bort med kristendomen. Eller kanske det ropet finns mitt i församlingen. Man blir irriterad när Guds Ande kommer för nära. "I denna församling får inget övernaturligt ske". Jesus får inte vara Herre. Men Jesus gick rakt igenom folkhopen och vandrade vidare. I Jesu namn får vi göra så. Vi går vidare. Det finns på andra håll dem som tar emot honom. Men då vi går, gör vi det inte surmulet, med besvikelse, med bitterhet i hjärtat. Vi gör det utan fruktan, ty vi går under Andens ledning tillsammans med honom som är Jesus Messias, tillsammans med den i Gamla Testamentet utlovade frälsaren, han som skulle komma och vandra bland oss, beklädd med Andens kraft....

"Låt elden brinna i våra hjärtan till dess vi målet når"

Avsnittsmeny, vandring 45 5. Jesus - hans ord och gärningar
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.