Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 46


Andra dörren:

Kungen ger oss löfte om
att bli döpta i den helige Ande

Vid en måltid tillsammans med apostlarna befallde Jesus dem: "Lämna inte Jerusalem utan vänta på vad Fadern har utlovat, det som ni har hört av mig. Ty Johannes döpte med vatten, men ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande".
(Apg 1:4-5)

Det hade varit naturligt för dem att lämna Jerusalem och gå tillbaka till Galileen. Men nu får de befallning att stanna kvar i Israels huvudstad. Nästa stora händelse i frälsningshistorien skall ske där. Jerusalem var den svåraste platsen. Där hade Jesus blivit dödad. Där fanns den "religiösa eliten". Apostlarna var i underläge inför dessa mäktige. Men där, på den svåraste platsen, skall de vänta på nästa stora steg i frälsningshistorien Den helige Andes gåva.

Tanke för oss:
På den svåraste platsen kan det största hända!

Lämna inte … vänta på …

Detta var något som Fadern har utlovat.
Och de hade hört Jesus tala om detta.
Fadern hade lovat detta då han genom profeten Joel hade sagt att jag skall utgjuta min Ande över allt kött (Joel 2:28).
Fadern hade lovat detta genom Hesekiel:
Jag skall låta min Ande komma in i er och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och följer dem (Hes 36:27).

Jesus hade själv talat om detta. Jag skall be Fadern, och han skall ge er en annan Hjälpare, som för alltid skall vara hos er, Sanningens Ande .. (Joh 14:16-17).
Johannes Döparen hade talat om detta i Matteus 3:11 (jämför Apg 1:5).
Jag döper er i vatten ….han skall döpa er i den helige Ande och i eld

Det som de nu skall vänta på i Jerusalem är en gåva. Tonvikten ligger här på Guds löften. Tonvikten ligger inte på mottagarens kvalifikationer.
Lägg märke till hur Jesus inte ger några instruktioner om hur de skall vänta. Ingenting om bön, lydnad, tillbedjan.
Endast: Lämna inte Jerusalem … vänta på …

Lägg också märke till frånvaron av varje villkor för att bli döpt i den helige Ande. Det sägs inte att somliga skall bli döpta. Det sägs inte att de som är tillräckligt tömda kan bli döpta. Det sägs bara: ni skall om några dagar bli döpta i den helige Ande.

Avsnittsmeny, vandring 46 Kungen lär oss vad Guds rike är
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.