Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 46


Tredje dörren:

Kungen lär oss vad
Guds rike är

Under de fyrtio dagarna talade Jesus med sina apostlar om Guds rike och om den helige Ande (Apg 1:3-6). När Guds rike kommer skall Ande utgjutas. När Anden utgjutes kommer Guds rike.
Trots att Jesus tidigare talat mycket med dem om Guds rike gick deras tankar vilse. Det visar den fråga de ställde: Herre, är tiden nu inne för dig att återupprätta riket åt Israel? (1:6)
Deras tankar gick åt tre vilsna håll:

  1. Ordet återupprätta visar att de tänkte sig ett politiskt rike.
  2. Namnet Israel visar att de tänkte på en nation.
  3. Orden tiden nu inne visar att de väntade detta rike mycket snabbt.

Jesus svar leder dem rätt:

1. Guds rike är ett andligt rike.

Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike
Guds rike

är något annat än ett jordiskt rike.
kan inte pekas ut på kartan.
utbredes inte genom soldater.
utbredes genom vittnen.
växer inte genom politiska intriger och våld.
växer genom sanning och kärlek.
är inte endast något som finns på andra sidan graven
finns där människor bekänner Jesus som Herre och Konung.
byter in nu och kolliderar med många mänskliga värderingar

2. Guds rike är internationellt.
Apostlarna hade nationalistiska förväntningar. Israel skulle upprättas som rike. Jesus vidgar nu deras synfält. Han säger:

När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns.
(v 8).

Den helige Ande skall ge dem kraft att vittna om Jesus. De skall bli mina vittnen. De skall först vittna om Jesus i huvudstaden där Jesus blev korsfäst och dödad. Sedan skall de gå omkring i de närmaste trakterna omkring Jerusalem, i Judeen. Därefter skall de gå till dem som de inte var särskilt vänligt sinnade mot, nämligen samarierna. Och därefter skulle missionsresan gå ända till jordens yttersta gräns (det måste betyda Sverige).

I Apostlagärningarna ser vi hur de lyder denna order. De sju första kapitlen handlar om vad som händer i Jerusalem. Kapitel 8 berättar om händelser i Judeen och Samarien. Från och med kapitel 9, som berättar om hur Saul blir omvänd, börjar vandringen mot jordens yttersta gräns.

Rörelsen var inte längre centripetal - alla kommer till Jerusalem. Den blir nu centrifugal - från Jerusalem går den ut mot jordens yttersta gräns. Och på vägen samlas en stor skara som ingen kan räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk,
det är den skaran som en gång skall stå

inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna
(Joh Upp 7:9)

4. Guds rike växer steg för steg.
När lärjungarna frågade om tiden nu är inne för dig att återupprätta riket åt Israel får de två svar:

1. Det är inte er sak att veta det.
Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt. Jesus själv har sagt att han inte visste tiden för sin ankomst. Det finns många andra saker om vilka det kan sägas: Det är inte er sak att veta. Vi vet bara det som uppenbarats för oss. Ett viktigt ord hittar vi i 5 Moseboken 29:29

Det fördolda hör HERREN, vår Gud, till.
Men det uppenbarade
gäller för oss och våra barn till evig tid,
för att vi skall följa alla ord i denna lag.

2. De får inte tiden, men kraften.
Om de nu inte kunde få veta tider och stunder för upprättandet av Guds rike, så var det en sak de nu verkligen skulle få veta: När den helige Ande kommer över er, skall ni få kraft och bli mina vittnen …. Denna kraft skulle de använda under hela tiden mellan Pingst och Jesu återkomst. De ska i Andens kraft förkunna allt vad Jesus gjort efter sin första ankomst och genom Ordet om honom och i Andens kraft samla och bereda folk för hans andra ankomst.

Det Jesus säger om Guds rike kan sammanfattas så:

Guds rike är ett andligt rike. Det omformar hjärtan och viljor.
Det är internationellt - både judar och hedningar få vara med.
Det växer steg för steg: Det börjar i Jerusalem,
sedan kommer Judeen och Samarien.
Och slutmålet är jordens yttersta gräns:
Gå ut och gör alla folk till lärjungar.
(Matt 28:19, titta även in i skafferiet )

Men innan Anden kommer måste Kungen lämna dem.

Avsnittsmeny, vandring 46 Kungen låter oss vara med
vid sin himmelsfärd
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.