Nyfikenhetsskolan: Tipsa en vän om denna sida...Till Bibelskolans startsida Att hittaa på bibelskolan Vägledning och hjälp 


Detta är nyfikenhetsvandring 47

Kära du som har förväntningar och du som kippar efter Anden!

Förra vandringen började med att vi gick i demonstrationståg:
Hör hur ropen skalla - Anden åt alla!

Kungen fick lugna ned oss något. Han ville först göra oss beredda för nästa stora händelse i kristenheten: Andens utgjutande på Pingstdagen.

Nu är det Pingstdagens morgon. Vi drar oss mot tempelplatsen. Där finns ett hus, där vi samlas med de 120 som redan är där (1:15). Ingenting särskilt händer först. Alla är stilla. Under tiden repeterar vi den röda tråden som hjälper oss se klart gången i de elva vandringarna om DEN HELIGE ANDE.

Vandring 39
Vandring 40
Vandring 41
Vandring 42
Vandring 43
Vandring 44
Vandring 45
Vandring 46
Vandring 47
Vandring 48
Vandring 49

Den helige Ande I:
Den helige Ande II:
Den helige Ande III:
Den helige Ande IV:
Den helige Ande V:
Den helige Ande VI:
Den helige Ande VII:
Den helige Ande VIII:
Den helige Ande IX:
Den helige Ande X:
Den helige Ande XI:

Anden och Vi 
den apostoliska trosbekännelsen
den nicenska trosbekännelsen
pärldykning i Gamla Testamentet
Gamla Testamentets framtidsvisioner
Preludium i A:dur. Lukas spelar up
Anden över en ny kung
Kungen förbereder alla för Anden
Alla får Anden på ett härligt pingstmöte
Alla leds av Anden i ett nytt förbund
Låt er uppfyllas av Anden

Sedan fortsätter vi med en helig allmännelig kyrka …….

Glada pingst önskar

Ger vandringarna ilskor, grubblor, tröstor och glädjor?
Kontakta då Bengt genom att klicka här.

Vi skriver med stora bokstäver:
DEN HELIGE ANDE

Temat för denna vandring är "alla får Anden på ett härligt Pingstmöte.".

På denna vandring 47 finns det två huvuddelar och några underavdelningar

Del 1: Lukas berättar i Apg 2:1-13

  1. Skördefest och Lagen i våra hjärtan
  2. Plötsligt
  3. Våldsam storm och tungor som av eld
  4. Främmande språk
  5. Fromma judiska män
  6. … från alla folk under himlen
  7. Babel och Pingst
  8. Vad är innebörden i Pingstdagens händelser
Del 2: Petrus läser dagens text - Apg 2:14-21
  1. Billiga argument, 14-15
  2. Joels profetia, 16-21
Reflektion, över vandring 47
Klicka här för att påbörja nyfikenhetsupptäcktsvandringen...
Nyfikenhetsskolemeny: Skolstart | Nyfikenhetsarkivet | Skafferiet | Övrigt Bengt Pleijel

[an error occurred while processing this directive] Klicka här för att söka på bibelskolan Dagens lösen
Bibelordet inför helgen
Veckans utgivningar
i din maillåda. Klicka här
[an error occurred while processing this directive]
Vill du vara med och
stödja oss. Klicka här

©Helige Ande (där inget annat anges). För bästa visning av Bibelskolan bör man ha en upplösning på 1024*768.
 Stiftelsen bibelskolan.com  Org. nr: 857209 - 5266, Postgiro: 402 30 79 - 9 för stödgåvor till driften av vår sajt.